Plamen Centrálního Slunce

Plamen Centrálního Slunce zasvěcení na dálku, Praha, Brno, Ostrava

V mém pojetí se jedná o velice silné zasvěcení, které vrací jádro duše do míst, kde se zrodila a díky tomu probíhá její transformace. Spojením tohoto plamene s Ra-Sheebou vzniká tzv. Alfa Ra-Sheeba, kdy tok energie neproudí pouze z VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE (beta sektor), ale také z PRVOTNÍHO ZDROJE (alfa sektor), kam vás Plamen Centrálního Slunce umí vynést. Díky tomu je následná energie výrazně silnější.

Duše se rodí v Centrálním Slunci, které představuje jedinečný boží plamen. Naše duše je spojena s Centrálním Sluncem, které jí poskytuje esenciální životní energii. Čím blíže se naše duše Centrálnímu Slunci nachází, tím snáze dokáže žít v souladu s Božími zákony. V mém pojetí se jedná o silné trojité zasvěcení, které bude vaše aura většiny z vás postupně téměř 2 měsíce vstřebávat.

Abychom mohli být zasvěceni, je potřeba precizní provedení zasvěcení dle specifických zasvěcovacích postupů. Toto zasvěcení přináší zajímavou transformaci Duše i Ducha žáka a dochází k užitečnému rozpuštění bloků na úrovni duše. Díky vlastnímu postupu zasvěcení dochází u žáka po zasvěcení k rozvolnění části karmy. Umožní také přístup k PRVOTNÍMU ZDROJI. Co to je vysvětluji ve svých skriptech.

V Centrálním Slunci se rodí Duše, která je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září, když je živeno Centrálním Sluncem. Čím blíže je duše ke Slunci, tím je pro ni snazší žít v souladu s Božími zákony. Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. Proto její prozařování Světlem není takové, jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce.

Každá galaxie je takovým malým vesmírem, neboť má své Centrální Slunce, z něhož získává energii – ale všechny tyto malé hmotné vesmíry (tedy celá soustava galaktických a vesmírných Sluncí) se dále pak ještě otáčí a rotují kolem vesmírného gigantu – Velkého Centrálního Slunce – které je povahy „duchovní“. Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení „vzestupu“ všech žijících druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Země tedy nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce. Přišel čas posunout se vpřed a přitom se můžeme otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která dříve nebyla možná.

Zde je důležité vědět, že existují přirozené paprsky, které jsou vysílány BOŽSTVÍM nebo VELKÝM CENTRÁLNÍM SLUNCEM. Pronikají neustále každou atmosférou nebo éterickým pásem okolo Země. Mistr Himalaja, bytost z velkého Centrálního Slunce (on je tím, podle kterého byly nazvány hory Himalaje) trvale vysílá v nekonečné hojnosti tuto ZÁŘÍCÍ ENERGII. Aby k nám tato energie mohla přicházet, je třeba směrovat naše vědomí a pozornost na něj. Mistr Himalaja říká: „Existuje pouze jedna cesta, jak může MOUDRÝ přinést někomu jinému trvalou pomoc: Musí svého bratra nebo sestru uvést vědomě do vědění o jednoduchých zákonech, s jejichž pomocí mohou získat to žezlo, to vítězství, tu plnou vládu nad svým vnějším Já. Při všech pocitech smyslů je ideálem – pohybovat se ve středních liniích, udržovat rovnováhu, trvale používat tu klidnou „JÁ JSEM“.

Dále existují paprsky stvořené, vyrobené a vyslané zástupem NANEBEVZETÝCH, těmi, kteří pozvedli svá těla (stali se nesmrtelnými). Toto jsou ty nejmocnější ze všech paprsků, protože jsou vědomě používány. Pokud budete obracet stále svou pozornost ke SVĚTLU, bude se vám zjevovat stále víc a více zákon o použití těchto sil, cesta ke svobodě.

Zasvěcením do tohoto systému vám umožní napojení na Velké Slunce za Sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti – k Mistrovství. Je to nádherná energie a zasvěcení do této energie bude pro vás pravděpodobně velkým zážitkem. Až začnete tuto energii používat, začne se ve vaší duši rozsvěcovat slunce. Plamen Centrálního Slunce je energie určená pro mistry. Jde o jednoduchý systém bez symbolů, jen s použitím mantry.

Plamen Centrálního Slunce

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 54 str., certifikát

  • Naše sluneční soustava leží až na úplném okraji galaxie, proto k nám Světlo a jeho vibrace z Centrálního Slunce nepronikají v takové míře, jako tomu je u soustav ležících blíže Centrálnímu Slunci.
  • Pouze zasvěcení do Plamene Centrálního Slunce vám umožní získat mnohem hlubší, stabilnější, silnější a trvalé napojení na Centrální Slunce.
  • Když se tak stane, plamen v těle, auře i vaší duši začne vyzařovat ohromné množství Světla, přichází k vám dosud nepoznané vyšší vibrace, a díky tomu se pomalu blížíte k úplnosti, lásce a svému mistrovství a k PRVOTNÍMU ZDROJI. Více se dočtete v mých rozšířených skriptech.

Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně, Ostravě, Prostějově dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a kolikrát je třeba zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma – viz sekce Opakovaná zasvěcení.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do týdne.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Od dubna do 14 dnů
… osobně v Ostravě? Do měsíce.
… osobně v Prostějově? Do měsíce.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044

Cena: 9.000,- Kč
390,- €