Nová Ra-Sheeba

Nová Rasheeba zasvěcení

Zasvěcením do Nové Ra-Sheeby se do vaší aury telepaticky ukotví veškeré léčebné symboly, které obsahuje 1. a 2. stupeň Ra-Sheeby tradiční. Díky tomu již nebude nutné si je pamatovat a vědomě s nimi pracovat. Pouze přiložíte ruce a necháte energii, aby vše vykonala sama. Celé léčení totiž už nebudete řídit vy prací se symboly, ale vaše Vyšší Já, které vždy použije ty pravé symboly, jež daný člověk zrovna potřebuje.

Pokud znáte symboly tradiční Ra-Sheeby, můžete je používat, a léčení tím výrazně posílit. Doporučuji Novou a Tradiční Ra-Sheebu kombinovat dohromady. Vzájemně se doplňují a oba směry jsou nevídaným zážitkem.

Vhodné pro každého, koho tato energie zajímá.

Nová Ra-Sheeba – 1. a 2. stupeň s rozšířením

4x zasvěcení, skripta 139 str., certifikát, výuka

 • esence a energie Nové Ra-Sheeby
 • božstva Egypta – mytologie a význam
 • změna barvy aury i duše na zlatou, změny DNA, vyšší vědomí, vývoj spodních tří čaker a srdce, obsáhlá detoxikace a očista…
 • kombinování Nové Ra-Sheeby se symboly z Ra-Sheeby tradiční (pokud ji máte)
 • praktická část: práce s Božstvy, praktické ukázky práce s touto energií, nové techniky, nový přístup, práce s energiemi Nové Ra-Sheeby

Zasvěcením do Nové Ra-Sheeby získáváte energie

 • boha Ra (boha poledního slunce)
 • Atuma (otce Ra a boha večerního slunce)
 • Cheprera (boha ranního slunce)
 • bohyně Isis („Sheeby“)
 • bohyně Nefertiti
 • boha Hora
 • Amona („nejvyššího z bohů“)
 • Velkého Centrálního Slunce
 • bytostí a světelných mistrů Ra-Sheeby
 • dračích průvodců
 • egyptských pyramid a sfing

… více na mých seminářích.

Rozdíl mezi Ra-Shebou tradiční a Novou Ra-Sheebou

Nová Rasheeba zasvěcení na dálku, Nová Rasheeba Praha, Ostrava

Ra-Sheeba je v dnešní době přístupná k léčení za použití symbolů i bez nich. Variantu s použitím symbolů znovuobjevili manželé Merylin a Michael Bretherick a Peter Johannson v roce 1998 (Ra-Sheeba tradiční), variantu bez symbolů (Nová Ra-Sheeba) přijali ve stejném období manželé Alan a Shirley z Velké Británie. Díky spojení mužské a ženské energie při jejím zrodu vdechli Nové Ra-Sheeby vyšší vibrace, než má 1. a 2. stupeň Ra-Sheeby tradiční.

Já vám právě zde nabízím tuto modernější verzi bez symbolů, kdy se pracuje pouze s energií Nové Ra-Sheeby, Vyšším Já a záměrem. Není již potřeba se učit symboly nazpaměť, ručně je kreslit apod. Obě Ra-Sheeby jsou velmi silné uzemňující egyptské energie současnosti, které pracují zejména v oblasti srdce a spodních čaker, jejichž vývoj často přeskakujeme. Ra-Sheeba tradiční a Nová Ra-Sheeba jsou však od sebe výrazně odlišné skladbou energie, vibracemi, výukou, stylem práce a předávanými informacemi. Proto dříve či později doporučuji absolvovat obě linie – jak tradiční, tak novou.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 1. stupeň: 3.750,- Kč
170,- €
2. stupeň: 6.000,- Kč
270,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €