Kvantová Ra-Sheeba

Kvantová Ra-Sheeba

Já osobně jsem věnoval mnoho práce, úsilí a energie právě do harmonizování mých minulých životů. Po relativně krátké práci s Kvantovou Ra-Sheebou mi všechny minulé životy nyní vychází jako dořešené. Kvantová Ra-Sheeba je nejsilnější energií završující celou linii Ra-Sheeby. Její energie léčí na všech úrovních současně – a to ve všech životech najednou.

Kvantová Ra-Sheeba je přenosné zasvěcení. To znamená, že její léčebné účinky se vám projeví i ve vašich budoucích životech, ve kterých vám zasvěcení zůstane plně aktivní (na rozdíl od většiny jiných zasvěcení). V dalších životech tedy již nebudete muset absolvovat celou škálu zasvěcení (tak jako v tomto životě), abyste si svou duchovnost obnovili, ale již od narození k vám budou vaše schopnosti samovolně pomalu pozvolna přicházet, abyste ve věku mezi 20 a 30 lety dosáhli plné duchovnosti, v jaké opouštíte současný život.

Pásmo energie Systém Nejnižší a nejvyšší vibrace Přenosné zasvěcení
1. pásmo Ra-Sheeba I. stupeň 5,0 – 5,5
1. – 3. pásmo Nová Ra-Sheeba I. + II. stupeň 5,0 – 7,25
2. + 3. pásmo Ra-Sheeba II. stupeň 5,0 – 7,37
3. pásmo Aktivace Božího Světla (III. stupeň) 5,0 – 7,81
3. + 4. pásmo Plamen Centrálního Slunce 5,0 – 8,3
4. pásmo Ra-Sheeba Velmistr (IV. – VI. stupeň) 5,0 – 8,3
5. + 6. pásmo Ra-Sheeba Universal 5,0 – 8,33
7. + 8. pásmo Kvantová Ra-Sheeba 5,0 – 9,86 ANO

Kvantová Ra-Sheeba je určena k léčení těch, kteří vibrují skutečně ve vyšších energetických spektrech.

Předpoklady: tradiční Ra-Sheeba + Ra-Sheeba Velmistr 3. – 7. stupeň + Nová Ra-Sheeba + Ra-Sheeba Universal

Kvantová Ra-Sheeba 1. – 6. stupeň

6x zasvěcení, skripta 60 str., certifikát, výuka

  • JEDNÁ SE O VELICE SILNOU ENERGII
  • Po zasvěcení do Kvantové Ra-Sheeby dořešíte minulost i karmu a budete moci pokračovat s „čistým štítem“.
  • Pouze pro připravené !!!

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 19.900,- Kč
878,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €