Kvantová Ra-Sheeba


Je to tzv. Kvantové zasvěcení do Ra-Sheeby, které se v duši zasvěceného usadí natolik stabilně, že si zasvěcení Ra-Sheeby duše bere s sebou do dalších životů, kde může tuto energii nadále čerpat pro svůj duchovní vývoj. Kvantová Ra-Sheeba je jedno z mála tzv. přenosných zasvěcení mezi jednotlivými životy. (Většina ostatních zasvěcení zůstává u většiny – jak která energie jak u koho /z větší či menší části/ v aktuálním životě a přenáší se spíše základní otisky.) Pokud vás na Kvantovou Ra-Sheebu odmítnu, nebo odkážu na jinou energii, prosím, přijměte to.

Pásmo energie Systém Nejnižší a nejvyšší vibrace Přenosné mezi životy
1. pásmo Ra-Sheeba I. stupeň 5,0 – 5,5
2. + 3. pásmo Ra-Sheeba II. stupeň 5,0 – 7,30
1. – 3. pásmo Nová Ra-Sheeba 5,0 – 7,43
4. pásmo Aktivace Božího Světla 5,0 – 7,81
5. a 6. pásmo Ra-Sheeba Velmistr 4-8 5,0 – 8,33
7. pásmo Ra-Sheeba Universal 5,0 – 8,83
8. pásmo Kvantová Ra-Sheeba 5,0 – 9,99 ANO

Toto zasvěcení je opravdu pouze pro připravené a pouze pro ty, kteří všechny stupně Ra-Sheeby prošli u mě.

Obdržíte: tolik zasvěcení, kolik budete potřebovat, dále skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Kvantové Ra-Sheeby

Zasvěcení do Kvantové Ra-Sheeby na dálku činí 25.000,- Kč / 1.100,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Kvantové Ra-Sheeby s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 26.210,- Kč / 1.150,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi