Kurz Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava. Zasvěcení Ra-Sheeby na dálku

O Ra-Sheebě

Ra-Sheeba je mocnou energií a v mém pojetí je alternativou či ideálním doplněním k Reiki i energii Shamballa. Jedná se o zapomenutou egyptskou energii, která byla znovu objevena, a to zcela nezávisle na Reiki, když lidstvo opět dozrálo na dostatečnou duchovní úroveň. Ra-Sheeba je nejvyšší faraonské zasvěcení a původní systém léčení, který byl generacemi vyvíjen nejvyššími egyptskými duchovními. Teprve až v posledních letech jsou lidé připraveni na přijetí tohoto zasvěcení.

Velmistr Ra-Sheeby Martin Ospalík

Obohatíte si svůj život, neboť jej díky Ra-Sheebě, tak jako i já, skutečně od základu pochopíte. Naučíte se pomáhat sami sobě i ostatním bližním. Nenabízím pouze rychlé zasvěcení s pár stránkami textu – ale úplný kurz s kvalitním vícenásobným zasvěcením Ra-Sheeby, kterému vždy nejprve předchází individuální celkové předčištění žáka. Po zasvěcení do Ra-Sheeby v sobě postupně objevíte svou pradávnou vnitřní sílu. Poznáte, že za vše ve vašem životě si můžete jen vy sami. Budete se tak mnohem více spoléhat sami na sebe a převezmete odpovědnost za svůj život. Uchopíte otěže svého života a duchovního vzestupu. Pokud pochopíte Ra-Sheebu, pochopíte i její pravé poselství, jež tu na vás z vašich minulých životů čeká a které jste sami sobě takto dříve zaslali. A konečně si budete své problémy, které jsou vašimi úkoly pro tento život, díky Ra-Sheebě a jejím prostřednictvím mnohem snáze a přitom úspěšněji skutečně řešit. Ra-Sheeba je v tomto zcela upřímná. Velké poznání pak přináší zejména velmistrovské stupně.

K Ra-Sheebě se nyní nedostáváte jen náhodou

Ra-Sheeba není žádné reiki, je výraznější energií s významným duchovním přínosem pro každého. I ti největší skeptici vnímají energii Ra-Sheeby značně intenzivně a připouští, že energii cítí. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, není to náhoda, již jste s ní přišli do kontaktu ve svých minulých životech, na jejichž duchovnost si máte v tomto životě rozpomenout. Jestliže vás Ra-Sheeba zaujala – čtěte dále, nebo mě kontaktujte.

Kurzy Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava. Kurzy Ra-Sheeby na dálku:

Ra-Sheeba – 1. a 2. stupeň

Ra-Sheeba je znovuobjevené faraónské zasvěcení, které byl ve své době schopen předávat pouze jediný, sám faraón, jenž byl díky svým schopnostem považován za božskou bytost. Ra-Sheeba je mnohonásobně silnější než tradiční Reiki a i ti největší skeptici, kteří „při Reiki nic necítí“, vnímají energii Ra-Sheeby velmi hmatatelně. Je to užitečná uzemňující energie,... Číst více

Ra-Sheeba Velmistr 3. – 7. stupeň

Aktivace Božího Světla = Zasvěcení Boha Slunce/Ra, Alfa Ra-Sheeba, Ra-Sheeba Velmistr. Tradiční pojetí Ra-Sheeby (1. a 2. stupeň) se v průběhu let dočkalo několika channelingových vylepšení. Dobrý učitel pracuje s Ra-Sheebou častěji, pravidelně zasvěcuje a léčí Ra-Sheebou na denní bázi, dokáže se tak dostat mnohem dále, vychannelovat další symboly a nové kvality energie o vyšších intenzitách i vibracích.... Číst více

Nová Ra-Sheeba

Zasvěcením do Nové Ra-Sheeby se do vaší aury telepaticky ukotví veškeré léčebné symboly, které obsahuje 1. a 2. stupeň Ra-Sheeby tradiční. Díky tomu již nebude nutné si je pamatovat a vědomě s nimi pracovat. Pouze přiložíte ruce a necháte energii, aby vše vykonala sama. Celé léčení totiž už nebudete řídit vy prací se symboly,... Číst více

Ra-Sheeba Universal

Toto zasvěcení přináší menší revoluci do celé linie Ra-Sheeby tak, jak ji dnes známe. Málo kdo ví, že Ra-Sheeba prošla rozsáhlou změnou. Energie Ra-Sheeby je jako před tím napojena na energie boha Ra a bohyně Sheeby, na Velké centrální slunce a na zemské jádro (proto má tak prospěšné uzemňující účinky).... Číst více

Plamen Centrálního Slunce

V mém pojetí se jedná o velice silné trojité zasvěcení, které vrací jádro duše do míst, kde se zrodila a díky tomu probíhá její transformace. Duše se rodí v Centrálním Slunci, které představuje jedinečný boží plamen. Naše duše je spojena s Centrálním Sluncem, které jí poskytuje esenciální životní energii. Čím blíže se naše duše Centrálnímu Slunci nachází,... Číst více

Kvantová Ra-Sheeba

Já osobně jsem věnoval mnoho práce, úsilí a energie právě do harmonizování mých minulých životů. Po relativně krátké práci s Kvantovou Ra-Sheebou mi všechny minulé životy nyní vychází jako dořešené. Kvantová Ra-Sheeba je nejsilnější energií završující celou linii Ra-Sheeby. Její energie léčí na všech úrovních současně – a to ve všech životech najednou.... Číst více