Symbol dokonalosti


Symbol dokonalosti zasvěcení

„Symbol dokonalosti a živlů“ má energii dokončení a je symbolem celistvého člověka, jenž se se živlů sestává. Symbol znamená dokonalost lidského potenciálu, dokončení lidské snahy po sjednocení s Božstvím. Symbol se používá k léčení a nebo k zesílení toku energie a zvýšení vibrací jednotlivce. Často mají lidé nedostatek energie jednoho čí více elementů. Symbol dokonalosti umí v každém z nás tyto energie vyvážit. Vnímavější jedinci umí dokonce proces vyrovnávání základních energií elementů v sobě cítit a dobře ví, o jakém nepopsatelném zážitku hovořím.

Duše stoupají po jejích zlatých vláknech, hromadí věčnost ve vlně radostí a spěchají do srdce … hvězda … prastarý symbol, který znamená dokonalost lidského potenciálu. Dokončení lidské snahy po sjednocení s Božstvím. Není jistě náhoda, že pátou kartou v tarotu je Velekněz – snaha o dovršení celistvosti – dorůst do celku. Lze doporučit pravidelnou meditaci se Symbolem dokonalosti a zahrnout ji do denní praxe reiki. Potom lze dosáhnout nejhlubší výsledky.

  • Symbol dokonalosti je při zasvěcení přenesen do vaší aury, odkud jej v případě nutnosti aktivací přenesete do aury pacienta, kde jej bude 14 dnů léčit.
  • Lze využívat samozřejmě i pro léčení sebe sama.
  • Symbol umí efektivně podpořit léčení až na úrovni duše.
  • Jedná se o nejvíce rozšířený a v různých kulturách velmi starý symbol, a proto je pramálo překvapující, že je k nalezení v nejrůznějších souvislostech prakticky všude.

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Symbolu dokonalosti

Zasvěcení do Symbolu dokonalosti na dálku činí 1.300,- Kč / 60,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Symbolu dokonalosti s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 2.510,- Kč / 110,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi