Žluté léčivé světlo


Žluté léčivé světlo zasvěcení

„Poslouchejte své pocity a následujte mne do světla zdraví a lásky.“ Lady Rowena stráží solar plexus (3. čakru). Její Žluté léčivé světlo zaplavuje naše tělo i auru. Tyto energetické plameny a světelné vlny jemně obklopují zdraví a lásku našeho Bytí. Soucit, láska a kreativita se skrze Žluté léčivé světlo (žlutý plamen) projevují v našem solar plexu.

Díky tomuto plamenu jsme připraveni dát lásku, ale zároveň lásku vyžadujeme. Jsme otevřeni spolupráci a udáváme ji směr. Jsme kreativní, abychom dosáhli úspěchu, ale současně podporujeme druhé, kteří chtějí jít cestou úspěchu. Pokud budeme dodržovat všechna pravidla, skutečně dosáhneme velkých pokroků. Lady Rowena nám zadává úlohy, podporuje nás, ale celou cestu si musíme projít sami.

Lady Rowena nám dává světlo a plamen. Pokud však nenasloucháme jejímu poselství, můžeme se spálit. Cesta, kterou nám ukazuje, je cesta lidského rozumu. Systém Žluté léčivé světlo lze zařadit mezi energie s vysokými vibracemi.

Předpoklad: předchozí zasvěcení do energií Lady Roweny

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Žlutého léčivého světla

Zasvěcení do Žlutého léčivého světla na dálku činí 1.800,- Kč / 80,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Žlutého léčivého světla s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 3.010,- Kč / 130,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi