Elmuria Reiki


Elmuria Reiki zasvěcení

Ze srdeční čakry vyzařuje tzv. čakra citů, ve které se nachází centrum zrcadlového obrazu. Ten nám odpovídá otázky: „Co vidím?“ „Jak se mi líbí to, co vidím?“ „Co bych chtěl/a změnit?“ „Kdo mě má rád tak, jaký/á jsem?“ Slabá či poškozená čakra citů způsobuje utrpení, odpor k vlastnímu tělu, vztek.

Tento systém léčí duchovní příčiny syndromu snížené imunity, chronických bolestí, zdroje závislostí a vnitřního nepřátelství. Elmuria Reiki léčí zármutek, neschopnost přijmout sebe sama – a to i neschopnost věřit ve své schopnosti. Skrze Elmuria Reiki můžeme přijímat vysoce intenzivní životní energii, a tím si rovněž vybudovat silnou ochranu před negativními energiemi.

Díky Elmuria Reiki se v naší čakře citů objevuje pochopení, akceptace a moudrost. Také osvěcuje naše myšlení a činy. Elmuria Reiki je novou vylepšenou energií přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry.

Systém Elmuria Reiki vznikl již před 300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumi. Znovu na Zem jej nám na jeho pokyn přinesli Brigitte Hadwiger a Christoph Scheller. Oba od mistra Kuthumiho obdrželi nejen staré, ale i nové symboly a jejich významy.

  • 1. stupeň – aktivace hlubokého uvolnění, zlepšení intenzity životní energie
  • 2. stupeň – obdržíte zde 3 symboly: symbol pro rovnováhu, probuzení a zapečetění
  • 3. (mistrovský) stupeň – jak pracovat s mistrovským symbolem
  • 4. (učitelský) stupeň – můžeme tento systém dále předávat, můžeme vykonávat učitelskou meditaci a zasvěcení – jak osobně, tak na dálku. Zde předávám svým žákům také meditaci, která prohlubuje komunikaci s nanebevzatými mistry.

Všechny 4 stupně Elmuria Reiki zasvěcuji najednou – formou předání 4 zasvěcení.

Předpoklad: předchozí zasvěcení do energií nanebevzatého mistra Kuthumi

Obdržíte: 4 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Elmuria Reiki

Zasvěcení do Elmuria Reiki I-IV na dálku formou 1 zasvěcení činí 1.000,- Kč / 45,- € (nejlevnější varianta)

Postupné zasvěcení do Elmuria Reiki I-IV na dálku formou 4 zasvěcení činí 2.300,- Kč / 100,- € (Pokud máte tu možnost, doporučuji přijmout postupně 4 zasvěcení pro lepší aktivaci !!!)

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Elmuria Reiki I-IV s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 3.510,- Kč / 150,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi