Elmuria Reiki

Elmuria Reiki zasvěcení

Elmuria Reiki je novou a vylepšenou energii přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry. Systém Elmuria Reiki vznikl již před 200-300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumiho. Znovu na Zem jej nám na jeho pokyn přinesli Brigitte Hadwiger a Christoph Scheller. Oba od mistra Kuthumiho obdrželi nejen staré, ale i nové symboly a jejich významy.

Ze srdeční čakry vyzařuje tzv. čakra citů, ve které se nachází centrum zrcadlového obrazu. Ten nám odpovídá na otázky:
„Co vidím?“
„Jak se mi líbí to, co vidím?“
„Co bych chtěl/a změnit?“
„Kdo mě má rád takového, jaký jsem?“

Slabá či poškozená čakra citů způsobuje utrpení, zármutek, neschopnost přijmout sebe sama, odpor k vlastnímu tělu, vztek a nepřátelství. Díky Elmuria Reiki se v naší čakře citů objevuje pochopení, akceptace a moudrost. Také osvěcuje naše myšlení a činy.

Tento systém léčí duchovní příčiny aids, chronických bolestí a závislostí. Skrze Elmuria Reiki můžeme přijímat vysoce intenzivní životní energii a tím si tak vybudovat silnou ochranu před negativními energiemi. V učitelském stupni se nachází i meditace, která prohlubuje komunikaci s nanebevzatými mistry.

V Elmuria Reiki nám stačí pouze intuice, nemusíme se tedy učit pozice rukou. Systém je rozdělen do 4 stupňů.

Naučíte se / obdržíte:

  • 1. stupeň – aktivace hlubokého uvolnění, zlepšení intenzity životní energie
  • 2. stupeň – obdržíte zde 3 symboly: symbol pro rovnováhu, probuzení a zapečetění
  • 3. mistrovský stupeň – jak pracovat s mistrovským symbolem
  • 4. učitelský stupeň – můžeme tento systém dále předávat, můžeme vykonávat učitelskou meditaci a zasvěcení – jak osobně, tak na dálku

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením nanebevzatého mistra Kuthumi

Ode mne obdržíte: 4 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena: 3.500,- Kč / 150,- €

Forma kurzu

Na dálku nebo osobně v Praze, Brně, Ostravě či Prostějově. Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka i mistra – před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství zdarma v průběhu i po kurzu.

Na kdy se domluvíme na váš individuální neskupinový seminář?

  • na dálku a plnohodnotně – dohodou /do 14 dnů/
  • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 30.7. | 1.8. | 15.8. | 21.8. | 19.9. | 3.10. | 17.10. | 7.11. | 21.11. | 5.12.
  • v Brně, ul. Soukenická 3 – 17.8. | 23.8. | 24.8. | 27.8. | 28.8. | 2.9. | …….
  • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 24.10. | 28.11.
  • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz