Konfucius


Nanebevzatý mistr Konfucius zasvěcení, Konfuzius

Energie Konfucia činí energii rozšiřující se v naší slezinové čakře mnohem intenzivnější. Tato čakra bývá často označována jako čakra intuice, jelikož skrze ni vědomí prožívá emoce. Díky Konfuciově energii jsou si lidé vědomi toho, kterými kvalitami a s jakou intenzitou jsou spojeni s okolím. Konfuciova energie odstraňuje negativní energie a také podporuje rozvoj osobnosti. Systém lze zařadit nejen mezi léčebné energie, ale také mezi energie osobního vzestupu. Centrum sexuální energie vysílá a přijímá sexuální pocity.

Pokud dojde k oslabení slezinové čakry, mohou se objevit problémy:
– pocit viny
– zmatenost
– pocit zneužití
– materiální nejistota (závislost na nakupování)
– bezmoc
– nenaplňování emocionálních potřeb

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do energií mistra Konfucia

Zasvěcení do energií mistra Konfucia na dálku činí 1.300,- Kč / 60,- €

Další možností je osobní zasvěcení do energií mistra Konfucia s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 2.510,- Kč / 110,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi