Svatý Grál


Svatý Grál zasvěcení

Podle legendy má Svatý grál vliv na blaho Země a také má dávat věčný život a zdraví. Po dlouhou dobu se jednalo o pouhý mýtus, takže zájem o něj postupně začal. V současnosti se lidé, zejména vlivem přírodních katastrof, čím dál tím více zajímají o pravdivost Svatého grálu, čímž dochází k určitému odklonu od náboženství.

V obdobích klidu se o něj nikdo nezajímal, ale nyní se začíná navracet do lidského povědomí. Dříve byl Svatý grál chráněn tzv. rytíři grálu. Co se s nimi však stalo? Vymřeli snad? Odpověď zní ne, pouze usnuli hlubokým spánkem. Jejich energie odpočívají ve vyvolených lidech a čekají na probuzení.

Co myslíte, patříte k těmto vyvoleným?

Svatý grál = vůle a láska Boha Podstaty světa ke všemu hmotnému stvoření, pozorovatelná lidským duchem (Abdrushin: Poselství grálu) = Zdroj energie Stvořitele Tento systém lze zařadit mezi energie vysokých vibrací a osobního vzestupu.

Obsahuje 21 symbolů, které nám byly předány od archanděla Michaela, Kryona, Tobiáše a Saint Germania pro osobní a duchovní růst. Rozvíjejí náš potenciál a esoterické schopnosti, je pomocníkem při transformaci a v uvědomění. Např. symboly:

– na zesílení a rozšíření vědomí
– na očistu a projasnění
– vystoupení z karmického kola
– sebeláska a bezpodmínečná láska
– kreativita, hojnost
– Božství, Svatý Grál – předat něco duchovnímu světu pro nejlepší možnost řešení tvé prosby
– zesilovač energie, transformace

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením Probuzení strážců Grálu

Obdržíte: 2 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do energií Svatého Grálu

Zasvěcení do energií Svatého Grálu na dálku činí 2.300,- Kč / 90,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do energií Svatého Grálu s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 3.510,- Kč / 150,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi