Léčitel Praha, Brno, Ostrava, terapie i na dálku

Pomáhám obnovit přirozené procesy těla (samoléčebné, autoimunitní, regenerační), aury, čaker a meridiánů (cirkulace životní energie, zacelení děr v auře a doplnění energie). Trpělivě vedu ke zlepšení vašeho života až k jeho naplnění (práce s emocemi, vnitřním naprogramováním a archetypy). Pracuji na úrovni fyzické, emocionální, mentální, duše i karmy (minulých životů a jejich vlivu na vás).

Co je nutné splnit předem?

Od ledna 2017 léčebné terapie PODMIŇUJI absolvováním kurzu Reiki nebo Shambally nebo Ra-Sheeby či jiného zasvěcení. Druhým podstatným faktorem je vaše ROZHODNUTÍ pro změnu. Třetím neméně důležitým předpokladem je, že tak učiníte ZAVČAS.

Proč? Pracuji s více faktory

Nejen z důvodů kapacitních, ale zejména protože skutečné léčení tkví v léčení duchovních příčin, které vychází z uvědomění a změny vašeho myšlení i životního stylu podpořené/vyvolané změnami a vývojem vaší energetiky (čaker, aury, meridiánů, zvýšení životní energie, odstraňování traumat, léčení duše apod.) Nemoc či životní trápení většinou přichází proto, že jste dosud NĚCO přehlíželi nebo dělali špatně.

Cíleně kombinuji moji práci s vaším vlastním úsilím

Z výše popsaných důvodů pro vás může léčitel-terapeut vykonat 50 % práce. Zbylých 50 % je na vás. Lety se mi osvědčila metoda kombinování práce léčitele-terapeuta s vaším vlastním úsilím a vaší vlastní prací na sobě na základě kurzů, zasvěcení, mých rad a cílů vaší duše. Tato metoda je efektivnější pro vaše uzdravení bez návratu symptomů a také příznivější pro vás z hlediska financí.

Délka léčení

Délka každé terapie je vždy individuální a záleží na vašem stavu a konkrétním výkonu. Počítejte 20-60 min / terapii. Léčebný proces dobíhá dalších 7-21 dnů po mnou provedené terapii. V tomto období provádíte drobnější průběžná ošetření sebe sama pomocí Reiki nebo Shambally nebo Ra-Sheeby či jiné léčebné energie.)

NOVINKA od dubna 2017

Nově místo 2-3 terapií provádím pouze jednu, která je díky novým technikám ještě efektivnější a přesto výrazně jemnější. Každá terapie sestává z několika fází: přípravná část, nalezení a odebrání negativních energií a bloků, pročištění podvědomí od negativních programů a prapůvodců duchovní příčiny problému, nalezení energeticky oslabených míst a doplnění energie přímo tam, vyrovnání, harmonizace, odblokování a zprůchodnění čaker hlavních i vedlejších společně se zacelením vrstev aury a aktivace energetické ochrany na závěr. Po terapii zasílám přepravní společností GLS (ČR, Slovensko i zahraničí) individuální léčebný obrázek, který si intuitivně vymalujete.

Objednávka

Cena je konečná, v případě osobní varianty zahrnuje náklady vč. pronájmu prostor v daném městě. Termín/y domluvíme po přijetí platby.

Léčitel Praha, Brno, Ostrava. Provádím i léčení na dálku

Jako léčitel pracuji zejména dálkově, kdy provádím léčení dálkovými technikami přenosu energie. Osobně také působím ve městech Praha, Brno, Ostrava. Termín/y si upřesníme po přijetí úhrady.

Proč právě Martina Ospalíka

Jako léčitel a terapeut pracuji od roku 2010 a za tuto dobu jsem měl možnost načerpat zkušenosti s více než 5000 klienty, se kterými jsem pracoval na dálku či osobně v Praze, Brně a Ostravě. Na základě zkušeností a vlastních postupů kombinuji více technik (od energií Reiki, Shambally, Ra-Sheeby, Boha, Violet Flame Prime, přes filipínské a klasické léčení, regrese, až po kyvadlo s LSVJ/SRT a jejich účinnější nástavbu, kterou jsem vyvinul). Léčení provádím v hladině alfa, což zaručuje maximální energii i léčebný efekt.

Ze zákona uvádím, že terapie nenahrazují lékařské ošetření.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je chráněné autorské dílo. Kopírování či šíření je zakázáno ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona. Ze zákona také uvádím, že alternativní medicína nenahrazuje lékařské ošetření.