Zovirah


Zovirah zasvěcení

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy, otevírat člověka většímu dobru a uvědomění. Poté jsme schopni si uvědomovat své pochyby, které pomocí energie Zovirah můžeme zrušit.

Zovirah vám pomáhá utvářet ve vašem životě hojnost a odstraňovat problémy i omyly dosavadního života a léčí myšlenky – tím, že otevírá zasuté a potlačené zážitky, staré vzorce chování a přináší nové možnosti. Pomáhá odstraňovat překážky skrze sjednocení bytí v okamžiku vědomí sebe sama. Díky tomu dochází k zesílení mentálních schopností (telepatie, vnímání/vidění aury či intuice).

Symboly silně pracují v našem energetickém systému:

 • vytahují do vědomí a zároveň odstraňují i velmi těžké bloky, potlačené zážitky a navedou nás na nové – zralejší možnosti, posilují uvědomění a odpovědnost
 • léčí se minulost, samota, vztahy, negativní emoce
 • vtlačují krystalickou sílu do DNA, mezi buňky a do atomů fyzického těla
 • posilují přidělené schopnosti a vlohy, u nedorostlých duší urychlují jejich vývoj, uvědomění a ustálení
 • uzemňují, léčí a stimulují čakry
 • čistí přítomnost Já jsem, léčení probíhá na všech úrovních, paralelách a v dimenzích
 • chrání před účinky magií, rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií
 • odstraňují následky magií, prokletí a negativního myšlení ve všech tělech
 • posilují imunitní systém a vůli
 • rozvíjí IQ a EQ, harmonizují intuici, rozum a emoce
 • tvoří nové mozkové spoje, posilují pozitivní paměť, aktivizují dosud nepoužívané mozkové síly
 • čistí genetický kód, posilují orgány, hologram zdravého orgánu navlékne na nemocný
 • pomáhají odstraňovat alergie na houby, plísně, působí na astma
 • prodlužují životnost technických prostředků
 • pomáhají od bolesti
 • zvyšují vibrace jemnohmotných těl i těla fyzického, otevírají programy pro pozitivnější realitu, dle zákona o přitažlivosti stejnorodého – stejná vibrace přitahuje stejnou vibraci
 • rozpouští překážky na cestě k hojnosti, přináší prosperitu, pomáhá tvořit hojnost
 • všechny symboly jsou chráněny proti zneužití zmrazením sil a energií

Síla systému Zovirah je pro každého jednotlivce Božím darem, k vědomému posílení bytí. Tento systém je stále živý, je neustále doplňován novými informacemi z budoucnosti. Je určen pro pomoc lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, je nástrojem duchovního, osob­nostního a fyzického rozvoje. K plnému projevení všech sil, vašemu naučení se práce se systémem Zovirah a plnému usazení sil budete potřebovat 1-3 roky. Stojí to rozhodně za to!

Láskyplné světelné bytosti Země a vesmíru nám předali systém energií pro pomoc a tvoření. Bytosti pracují na bázi vibrací hluboké vzájemné úcty a chtění pomoci při vývoji a také zvládání každodenního života.

Systému se účastní bytosti různých vibračních úrovní a dimenzí. Světelné bytosti spolupracují pomocí symbolů, kterými jsou jejich energie a informace aktivovány. Je to velmi silná energie spojení nebe a Země, poskytnutí obrovské síly přijetí Ducha i Země. Těžké energie bloků vystoupí do popředí a začnou se pomocí energií odstraňovat.

Systém je chráněn a nelze jej zneužít, neboť při jakémkoliv pokusu je jeho síla zmrazena a nefunkční. Vychází z prapůvodu. V tomto systému je celý svět země akceptován a očištěn. Je krystalicky průhledný a tuto krystalickou sílu vtlačí do DNA, mezi buňky, do atomů fyzického těla.

Veškeré inteligence spolupracují na jeho nové podobě a vkládají do něj aspekty pozitivních sil. Posílí vložené schopnosti a vlohy, v případě nedorostlých duší s hlubokými problémy urychlují jejich vývoj, uvědomění a ustálení. Dále popsané účinky energií, které jsou vedeny jednotlivými symboly, je třeba používat, zasílat. Samo se nic nestane. Pokud sami nechceme, ani Bůh to nezařídí.

Zovirah 1. – 4. stupeň

 • Posiluje imunitní systém, pomáhá utvářet pozitivní změnu myšlení, posiluje vůli, upevňuje víru v dobro a čistotu.
 • Léči minulost i přítomnost – léčení probíhá na všech úrovních, paralelách i dimenzích.
 • Způsobuje očistu od magických úkonů a rozpouští karmu, která byla způsobena použitím magií na všech stupních.
 • Ochraňuje zasvěceného před účinky magií ať starých či nových a působí za hranici času a prostoru.
 • Spojuje mužský a ženský aspekt, mateřskou lásku s tvořivostí. Do veškerých myšlenek je dána mateřská síla.
 • Funguje na aktivizaci dosud nepoužívaných mozkových sil, tvoří nové mozkové spoje a posiluje paměť.
 • Léčící paprsek – harmonizuje a spoutává síly temnoty, utváří stav rovnováhy a harmonie, pomáhá zjistit a léčit příčiny opakování událostí i problémů.
 • Spojuje naše bytí a naši duši s Božím plánem, spojuje sílu nekonečna se silou přítomného okamžiku.
 • Přijímáme své bytí, svou realitu, odpovědnost za ni a zaséváme semínko změny. Sny a přání uvádí ve skutečnost.
 • Na novém 4. stupni Zovirah: Zcela nová kvalita energie – prosperita, jež završuje celý systém zasvěcení. Spojí všechny symboly a jejich působení výrazně zesílí.

Obdržíte: 4 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Zovirah

Zasvěcení do Zovirah 1-4 na dálku formou 1 zasvěcení činí 1.300,- Kč / 60,- € (nejlevnější varianta)

Postupné zasvěcení do Zovirah 1-4 na dálku formou 4 zasvěcení činí 4.500,- Kč / 200,- € (Pokud máte tu možnost, doporučuji pro lepší aktivaci přijmout postupně ve 4 zasvěceních a s předčištěním pro každý stupeň !!!)

Další možností pro zájemce je také osobní zasvěcení do Zovirah 1-4 s individuálním seminářem. Cena v tomto případě činí 5.710,- Kč / 250,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi