Tachyon Reiki


Tachyon reiki zasvěcení

„Tachyonové reiki“. Tachyon reiki je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon reiki není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii. Zasvěcení probíhá v termínech dle dohody ve 12 stupních. Doporučuje se většinou 2-7 dní odstup mezi zasvěceními, aby se energie mohla usadit (dle hladiny vašich vibrací).

Co si lze představit pod pojmem Tachyonová energie? Samotné slovo Tachyon v řečtině znamená hypotetický. A Tachyonová energie představuje částice, které jsou tudíž hypotetické (neprokázané) a pohybují se nadsvětelnou rychlostí. Rychlost světla je definována přesnou hodnotou, lépe řečeno poměrem měřítek času a prostoru. Můžeme říci, že rychlost světla je nejvyšší možnou rychlostí šíření signálu a informace. Tachyonová energie tvoří podstatu veškeré existence. Nalezneme ji všude a ve všem a díky jejímu vlivu můžeme dosáhnout harmonie, jelikož nosí informace k dokonalé harmonii bytostí, zvířat a rostlin. Tachyonová energie tvoří klíčovou úlohu v duchovním růst. Můžeme říci, že je nejsilnější léčivou silou Universa.

Léčba pomocí Tachyon reiki probíhá:

 1. Vyrobíte si zářiče, kterými urychlíte proces uzdravování, hojení a harmonie.
 2. Vyrobíte si tachyonovou anténu a tachyonovou vodu.
 3. Naučíte se jak harmonizovat čakry pomocí tachyonové energie.
 4. Jak neutralizovat elektromagnetické pole.

Všechny bytosti mají kromě fyzického těla také těla jemnohmotná, která vytváří auru. Kauzální tělo je nejjemnohmotnějším tělem naší duše, zhuštěním energie nastupuje astrální tělo, které se dále dělí na mentální a emoční. Dalším zhuštěním energie vzniká tělo éterické a nakonec v hrubohmotné rovině je naše fyzické tělo. Na fyzickém těle cítíme naše zdravotní problémy, které jsou však zapříčiněné disharmonií na mentálním a emočním těle (naše negativní myšlenky a emoce). Energie proudí směrem od kauzálního těla k fyzickému. Není-li problém řešen na mentálním či emocionálním těle dostatečně rychle, nastává porucha orgánu, bolest na fyzickém těle. Naopak, není-li nikde žádný problém, jsme v harmonii (jsme zdraví).

Přínos použití Tachyonové energie:

 • snižuje bolest hlavy
 • podporuje intuici a zlepšuje meditaci
 • čistí a harmonizuje fyzické tělo a podporuje tvorbu nových buněk
 • vertikalizuje a harmonizuje čakry v těle (energetická centra)
 • podporuje spirituální rozvoj
 • rozpouští energetické bloky, které stojí za vznikem nemocí

Během zasvěcení je velmi důležitý klid a prostor pro příjem energie. Je čistě na klientovi jestli se rozhodne zasvěcení absolvovat ve vertikální či horizontální poloze. Při iniciaci Vás mohou brnět ruce až k ramenům, v nohách můžete mít pocit jako kdyby jste si stoupli do mraveniště a můžete spatřit krásné krystaly v mnoha barvách. Ucítíte velký tlak na korunní čakru, který prostoupí až k třetímu oku. Tyto zážitky jsou velmi silné a intenzivní. Na místo kam nasměrujete tachyonovou energii, se vše díky její inteligenci a síle zharmonizuje.

Naučíte se / obdržíte:

 • Tachyon 1. – 3.: energetizace a zasvěcení do tachyonů, začátek výuky, tvorba prostředků, které se mohou použít na tělo, pro energetizování vody či k neutralizaci elektromagnetických polí; zesílení energie tachyonů, probíhá energetizace a zesílení, vytváření tachyonových prostředků o určité síle; další energetizace a zesílení, tvorba silnějších prostředků, žák může ostatním předávat Tachyon reiki 1. – 3. stupně
 • Tachyon 4. – 6.: další zesílení (u IV. stupně až o 100 %), teoretický úvod do laserové antény, vytvoříte si laserovou anténu pro konkrétní vyzařování, žák může předávat Tachyon reiki 4. – 6. stupně
 • Tachyon 7. – 9.: zvýšení průtoku energií, jejich zesílení (až o 300 %), žák se naučí, jak proměnit své tělo na laserovou anténu, žák může předávat Tachyon reiki 7. – 9. stupně. Využijete vaše tělo jako tachyonovou anténu

Po absolvování celého Tachyon reiki je možné pokračovat Tachyon zdroj.

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením do stupně mistra-učitele Kundaliní reiki

Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Tachyon Reiki

Zasvěcení do Tachyon Reiki na dálku činí 1.800,- Kč / 80,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Tachyon Reiki s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 3.010,- Kč / 130,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi