Indigové Světlo


Indigové Světlo zasvěcení

Energie Indigového Světla pracuje s čakrou třetího oka a s naším duchovním středem. Navyšuje duchovní schopnosti prostřednictvím vysokých vibrací empatie a lásky. Tento zasvěcovací systém slouží především k léčení osobnímu vývoji a duchovnímu růstu všech. Navýší vaše vibrace a dovolí vám rozvinout se po duševní stránce. Zároveň vám napomůže se napojit na vyšší vibrace, zlepšit schopnost empatie a intuice při komunikaci s lidmi, zvířaty či přírodními Duchy a průvodci Světla. Taktéž přispívá ke zvýšení vašich vibrací a urychluje vývoj vašeho vědomí.

Tento energetický systém působí při aplikaci uklidňujícím způsobem na křišťálové děti, indigové děti (zejména narozené mezi 1994 – 1999) i ostatní dříve narozené. Energie je při zasvěcení aktivována modro-fialovou barvou neboli indigem. Energie Indigového Světla je také velice vhodná pro práci se zvířaty, jelikož zvyšuje naši intuici a empatii, čímž se mezi námi a zvířaty zesiluje vzájemné telepatické spojení.

Po zasvěcení do Indigového světla jsem objevil záměr mojí duše pro tento i nadcházející životy. Díky tomu, mohu s tímto záměrem kráčet v souladu – a to s nevídanou podporou shora. Mohu jednat vždy tak, jak je to v souladu s Vesmírnými zákony a zejména tak, aby má duše v tomto životě jednala v lásce i zvládla se naučit všemu, co jí ještě zbývá se naučit v životě tomto a pár příštích, zde na Zemi již posledních..

  • Abych předešel mylnému pochopení, tato energie neslouží jen pro léčení dětí – u dospělých svými vlastnostmi významně podporuje duchovní vývoj a pročištění čakry Třetího oka (intuice, vnímání a pročištění energií, aj.) a její párové čakry druhé/sakrální (sexualita, sebe-přijetí, kreativita, sebevyjádření, sebedůvěra…)
  • Indigové Světlo významně působí na sídlo intuice – čakru třetího oka – a napravuje v této čakře vše, co tam není v pořádku: ať již nedostatečnou či nadměrnou funkci této čakry o samotné intuice a schopnosti naslouchat svým pocitům, svému tělu a zejména poselstvím a vedení shora.
  • Diamantový paprsek dělá v podstatě totéž s čakrou sedmou (duchovní, brána k vyššímu poznání, uni-vědomí, změna myšlení, osvícení a mistrovství) a její párovou čakrou první/kořenovou (bytí, existence, vůle žít a přežít, vyřešení otázek materiálních, peněz, způsobu života).
  • Indigové Světlo s Diamantovým paprskem vám tedy vyřeší čakry 1. + 7. a 2. + 6. Čakry zbylé Shamballa s Mahatmá a vyšší čakry a energetická těla pak MerKaBa. Všechna tato zasvěcení jsou v mé škole rozšířená a dohromady díky tomu utváří ucelený systém léčení člověka a vývoje jeho duše.

Zájemci si mohou rovněž doplnit toto zasvěcení o Diamantový paprsek.

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Indigového Světla

Zasvěcení do Indigového Světla na dálku činí 1.000,- Kč / 45,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Indigového Světla s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 2.210,- Kč / 100,- €

PROHLOUBENÍ Indigového Světla nabízím zájemcům formou 2 prohlubujících zasvěcení navíc, jejichž cena dohromady činí 1.800,- Kč / 80,- €. Cena zahrnuje také vyčištění vašich vlastních zbytkových bloků na spirituální úrovni.

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi