Full Spectrum Healing


Full Spectrum Healing zasvěcení

„Úplné spektrální léčení“ taktéž „Duhové léčení“ se skládá ze všech frekvencí Universa, a je proto schopné léčit skutečně a dostatečně na všech úrovních. Full Spectrum Healing (čteme: „ful spektrum hílin“) nabízí vícerozměrné léčení pro vaše fyzické, emocionální, duševní a duchovní těla, která umožňují sebe-transformaci a fyzickou pohodu v novém způsobu léčby. Je vám předána možnost jednoduše se zbavit vlastních bloků a starých emocionálních vzorců – i z minulých životů a vlastní minulosti současného života.

Full Spectrum Healing se taktéž někdy říká česky „Duhové reiki“, přestože to není Reiki systém v pravém slova smyslu. Pracuje se zde také s andělskými energiemi.

Reiki v porovnání s Full Spectrum Healing

Full Spectrum Healing obsahuje všechny frekvence a je tím pádem použitelná k léčení ve všech oblastech. Reiki pracuje „jen“ na zeleném spektru. Představte si duhu. Ta zelená část je Reiki a Full Spectrum Healing je ta kompletní duha. Toto je důvod, proč někdy Reiki při léčení může „být nedostatečné“, přestože má své opodstatnění v duchovním vývoji jedince. Full Spectrum Healing má totiž výrazně vyšší úspěšnost. Kromě toho významně vzroste i vaše vlastní úspěšnost při léčení sebe sama.

Tachyony v porovnání k Full Spectrum Healing

Tachyon je základem všech frekvencí. FSH sestává ze všech frekvencí. Tím působí FSH účelněji a ještě přesněji než Tachyon Reiki. Ideálně se však obě zasvěcení doplňují.

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Full Spectrum Healing

Zasvěcení do Full Spectrum Healing na dálku činí 1.300,- Kč / 60,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Full Spectrum Healing s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 2.510,- Kč / 110,- €

PROHLOUBENÍ Full Spectrum Healing nabízím zájemcům formou 2 prohlubujících zasvěcení navíc, jejichž cena dohromady činí 1.500,- Kč / 70,- €. Cena zahrnuje také vyčištění vašich vlastních zbytkových bloků na léčení s úplným spektrem světla (FSH).

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi