Energy Reiki Symboly


Energy Reiki Symboly zasvěcení

Neexistuje jednoznačný názor o vlastnostech Reiki symbolů, ale panuje obecné přesvědčení, že symboly Reiki zaostřují a zesilují. Můžeme si je představit jako zvětšovací sklo, které energii slunečních paprsků zaostří na jedno místo, čímž zesílí jejich energii. Stejně tak fungují i Reiki symboly. Správně zasvěcení ví, že veškeré varianty jednoho symbolu opravdu fungují. Tím pádem dvoudimenzionální symboly předávané Senseiem Usuim (a dalšími) jsou pouhými zástupci veškeré energie v nich obsažené.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že jejich vedení nějakým způsobem mění chování symbolů. Pak lze říci, že symboly jsou symboly v symbolech. Tohle přesvědčení je podpořeno mnohými zprávami o nadpozemských barvách, které lidé během zasvěcení spatřili. Některým se symboly dokonce jeví jako by se pohybovaly v tzv. multidimenzích.

Ze začátku bychom měli užívat symboly tak, jak jsme se to naučili, protože nějakou dobu bude trvat, než se s tímto novým způsobem ztotožníme. Pak bychom se měli uvolnit a požádat naše průvodce Reiki, aby nám vyjevili barvy, pohyby a varianty symbolů, které jsou pro nás v tomto okamžiku nejvhodnější. Poté můžeme zažít okamžiky překvapení.

Neví se přesně odkud tyto tzv. Energy Reiki Symboly pocházejí. Někdo říká, že pochází z Wagle-systému a někdo zase, že z Lath-systému, duchovních spisů v Tibetu, Vesmírné Banky Léčení, aj. To však není vůbec důležité. Stačí vědět, že jsou velmi silné a intenzivní, a proto by lidstvu neměly zůstat ukryty.

Absolvováním semináře získáme možnost pracovat s 15 symboly, které nám pomohou překonat veškeré překážky a plnohodnotně si užít život. Ještě poznamenám, že se jedná o zcela jiné symboly, než které zasvěcuji v rámci jiných systémů reiki.

Zasvěcen může být kdokoli, kdo je již zasvěcen do druhého stupně Reiki. Jakmile jsme zasvěceni, můžeme toto zasvěcení předávat dále. Účinky zasvěcení poznáme, jakmile se k nám začne blahobyt dostávat mnohem snadněji než dříve. Tímto se nemyslí pouze materiální blahobyt, ale také blahobyt týkající se vnímání sebe sama. Začneme se mít více rádi a získávat větší nadhled. Postupně se vytrácí lítost a křivdy, kterými jsme blahobyt brzdili. Na první pohled se nám cena zasvěcení může zdát vysoká, ale to, co získáme, nás několikanásobně odmění ve všech oblastech života.

Užití 15 nových symbolů:

 • léčení nebo zlepšení vztahů
 • lepší prožití meditace
 • odstranění nedostatků (např. výdaje vyšší než příjmy) a překonání dalších problémů -> lze použít na lidi, domy, kanceláře či továrny
 • zotavení, vytvoření, zesílení a udržení rodinného klidu
 • realizace nových projektů (ihned po vymyšlení nebo začátku projektu) a udržení úspěchu ve firmě
 • odstranění bloků, překážek a těžkostí; vyléčení nemocí, emocionálních, duševních a mentálních problémů
 • vytvoření nebo posílení blahobytu
 • u lidí, u kterých jsou potlačeny emoce; problémy s astmatem, cukrovkou, krkem, mandlemi nebo nedostatkem důvěry
 • vytvoření nebo udržení nadbytku
 • získání vítězství (pracovní pohovor, test, jednání, obchodní transakce, zkoušky)
 • vytvoření štěstí, vyrovnanosti a uvolněnosti
 • vyléčení deprese
 • vytvoření klidu a harmonie

Předpoklad pro toto zasvěcení: min. 2. stupeň Reiki

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Energy Reiki Symboly

Zasvěcení do Energy Reiki Symboly na dálku činí 5.500,- Kč / 240,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Energy Reiki Symboly s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 6.710,- Kč / 290,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi