Formy studia

Žák-klient si svůj studijní program a tempo duchovního růstu volí sám v podobě jednotlivých kurzů skládajících se většinou z několika stupňů. Pokud nevíte, kde začít, začněte jednoduše od začátku: 1. stupněm Reiki s rozšířením, pokračujte následně 2. stupněm Reiki, poté svůj 2. stupeň rozšiřte, po krátké pauze můžete zvolit 3. stupeň atd.

Zakládám si na kvalitním vícenásobném 100% čistém zasvěcení (iniciaci/předání energie) bez vedlejších symptomů. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, včetně následné kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a zda je či není nutné zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu.

V současné době nabízím 2 formy studia pro většinu kurzů – dálkově nebo osobně:

 • Dálkové formy kurzů a zasvěcení na dálku jsou v mém podání zcela plnohodnotné a jejich přední výhodou je maximální uzpůsobení vašim časovým možnostem bez nutnosti cestovat.
 • Osobní semináře probíhají ve stanovených termínech nebo dle dohody v Praze, Brně a Ostravě.

Dálkově

 1. Přihlásíte se.
 2. Po přijetí úhrady si domluvíme termín/y zasvěcení.
 3. Předem vás předčistím a připravím na příjem zasvěcení energie.
 4. V domluvený den a hodinu si lehnete, použijete aktivační postupy a přijímáte ode mne vysílanou zasvěcující energii.
 5. Po zasvěcení provedu dálkovou kontrolu kvality provedeného zasvěcení a vaše dočištění.
 6. Předání certifikace a skript (zasílám doporučeně, tištěné, svázané do vazby)
 7. Konzultace vašich dotazů, výuka (telefonicky, e-mail)
 8. Svým žákům Shambally a Reiki nabízím možnost si zdarma své zasvěcení na dálku opakovat každé pondělí a úterý.
 9. Absolventi Reiki u mě mají navíc možnost si přijít osobní semináře Reiki dle dohody a volných kapacit zopakovat.

Osobně (v Praze, Brně a Ostravě)

Nepracuji se svými žáky formou „setkáme se a konec“ (jako je u osobních kurzů obecným zvykem). Naopak! Pracuji s vámi ještě před samotným konáním osobního semináře a rovněž i po něm:

 1. Přihlásíte se.
 2. Po přijetí úhrady si domluvíme/potvrdíme termín osobního semináře.
 3. Zaslání skript (doporučeně, tištěné, svázané do vazby)
 4. Předem vás dálkově předčistím a připravím na příjem zasvěcení.
 5. V den konání osobního semináře vás uvítám v Praze, Brně či Ostravě a proběhne osobní zasvěcení energie.
 6. Následuje vysvětlení a nácvik způsobu práce s danou energií.
 7. Předání certifikace, probrání vašich otázek.
 8. Po zasvěcení provedu kontrolu kvality provedeného zasvěcení a vaše dálkové dočištění.
 9. Možnost konzultace vašich dotazů e-mailem (příp. tel.)
 10. Absolventi Reiki u mě mají navíc možnost si přijít osobní semináře Reiki dle dohody a volných kapacit zopakovat.
 11. Svým žákům Shambally a Reiki nabízím možnost si zdarma své zasvěcení na dálku opakovat každé pondělí a úterý.