Formy studia

Žák-klient si svůj studijní program a tempo duchovního růstu volí sám v podobě jednotlivých kurzů skládajících se většinou z několika stupňů. Pokud nevíte, kde začít, začněte jednoduše od začátku: 1. stupněm Reiki, pokračujte 2. stupněm Reiki, poté svůj 2. stupeň rozšiřte, po krátké pauze můžete zvolit 3. stupeň atd.

V současné době nabízím 2 formy studia pro většinu kurzů – dálkově nebo osobně:

 • Dálkové formy kurzů a zasvěcení na dálku jsou v mém podání zcela plnohodnotné a jejich přední výhodou je maximální uzpůsobení vašim časovým možnostem bez nutnosti cestovat.
 • Osobní semináře probíhají ve stanovených termínech nebo dle dohody v Praze, Brně, Ostravě. Více informací naleznete níže:

Dálkově

Dálkové kurzy u mě probíhají cca měsíc, kdy se průběžně se vším seznamujete, čistíme, zasvěcujeme, komunikujeme…

 1. odeslání materiálů
 2. komunikace, domluvení termínů, kdy máte 4 hodiny na:
  • předčištění a přípravu na přijetí zasvěcení (ca. 90 min)
  • dálkové energetické vyčištění vašeho obydlí (ca. 10 min)
  • zasvěcení (ca. 45 min)
  • dočištění (ca. 60 min)
 3. průběžná komunikace a řešení vašich dotazů
 4. možnost zasvěcení zopakovat pro zesílení energie, vaše lepší pročištění a procítění zasvěcení
 5. závěrečný telefonát (telefon, Skype, Viber, Whatsapp), kdy:
  • pohovoříme nad tím, co vám v průběhu kurzu šlo či nešlo
  • obdržíte ode mne rady a informace navíc
  • provedeme dálkovou diagnostiku vaší aury a čaker s ohledem na uplynulou práci
  • ověřuji správnost dosednutí zasvěcení na vaší straně
  • předávám další tipy pro vaši vlastní práci
 6. Máte možnost se dále účastnit pravidelných setkání Reiki v praxi

Osobně (v Praze, Brně, Ostravě)

Nepracuji se svými žáky formou „setkáme se a konec“. Naopak! Pracuji s vámi ještě před samotným konáním osobního semináře a rovněž i po něm. Stejně tak se s materiály seznamujete předem.

 1. odeslání materiálů
 2. komunikace, domluvení termínu na dálkové předčištění (ca. 90 min)
 3. konání osobního semináře v Praze, Brně či Ostravě (ve stanovených termínech nebo dle dohody)
 4. domluvení termínu na dálkové dočištění (ca. 60 min)
 5. průběžná komunikace a řešení vašich dotazů
 6. možnost zasvěcení zopakovat pro zesílení energie, vaše lepší pročištění a procítění zasvěcení
 7. závěrečný telefonát (telefon, Skype, Viber, Whatsapp), kdy:
  • pohovoříme nad tím, co vám v průběhu kurzu šlo či nešlo
  • obdržíte ode mne rady a informace navíc
  • provedeme dálkovou diagnostiku vaší aury a čaker s ohledem na uplynulou práci
  • ověřuji správnost dosednutí zasvěcení na vaší straně
  • předávám další tipy pro vaši vlastní práci
 8. Máte možnost se dále účastnit pravidelných setkání Reiki v praxi
POSLEDNÍ MÍSTA: Zvu vás 19.8.2017 do Ostravy (centrum Antakarana, ul. Dolní 65) na jednodenní osobní seminář 1. stupně Reiki s rozšířením. Cena: 2500 Kč. Přihlásit se můžete ZDE (formulář dole).

Pravidelný procvičovací mini-seminář REIKI V PRAXI pro absolventy 1. stupně Reiki nebo vyššího se uskuteční ihned poté. Vstupné: 450 Kč. Objednat se můžete ZDE.