Ra-Sheeba – tradiční 1. a 2. stupeň: zasvěcení na dálku, Praha, Ostrava, Prostějov, Olomouc

Ra-Sheeba je znovuobjevené mocné faraónské zasvěcení, které byl ve své době schopen předávat pouze jediný, sám faraón, jenž byl díky svým schopnostem považován za božskou bytost.

Ra-Sheeba je také známá jako „energie z pyramid“, které leží v Egyptě. Tato místa jsou energeticky velice zajímavá a silná.

Je to poprvé, kdy se spojila energie Boha „Ra“ s Bohyní „Sheebou“: „Sheeba“ – sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženská část tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji. „Ra“ – zdroj z centra velkého centrálního Slunce. „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naši pravou stezku domů.

Je to užitečná uzemňující energie, která na rozdíl od většiny ostatních energií pracuje zejméma v oblasti prvních tří čaker, čímž se stala výjímečnou. Díky Ra-Sheebě jsem si dokázal rozpomenout na svoje působení za dob Starého Egypta a věřím, že v tomtéž pomůže i vám.

Zasvěcením se mění kompletně všechny barvy aury na zlatou, bílou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti zasvěcence zvýšením vibrací ve všech tělech (jemnohmotná těla = aura). Dále se mění a regeneruje DNA na energetické úrovni a celkově se zvyšují spirituální schopnosti zasvěcence.

Obdržíte mocné symboly ve skriptech, které se budete muset naučit malovat. Budete pak s nimi při léčení a užívání této energie pracovat.

Přihláška na kurz Ra-Sheeba (tradiční)

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.