Seichim reiki

Seichim reiki zasvěcení na dálku, Praha, Brno, Ostrava

Seichim reiki (čteme: „sejkim“) pramení z egyptského slova Sekhem, což znamená „síla všech sil“. Říká se, že je to energie živoucího světla. Je to původní forma („otec“) všech léčebných systémů léčení energií skrze přikládání rukou. Seichim reiki je mocnou léčivou energií, která se používala již v dobách Atlantidy, Mayů a poté v chrámech starého Egypta. Jedná se o energii na jiné vibrační úrovni než je klasické Usuiho reiki, Seichim reiki je výrazně silnější a průraznější. Díky tomu může na některé problémy a nemoci působit o to efektivněji. Seichim reiki na rozdíl od Usuiho reiki vniká přímo do jádra problému a působí v něm zevnitř, řeší příčiny a poté až následky. Seichim reiki je sice léčivá energie dávných časů, nicméně aktualizovala své vibrační pásmo pro dnešní dobu a v porovnání s klasickou Usui reiki vibruje dokonce ještě ve vyšším vibračním poli.

Zakladatelem dnešního Seichim se stal Patrick Ziegler. Na svých cestách byl zasvěcen do této energie súfijským mistrem v Khartoumu. Prožil několik mystických zážitků ve velké pyramidě v Gize (Egypt),kde se mu podařilo nepozorovaně a bez povolení úřadů přespat. Po návratu do Ameriky ještě propojil toto učení s klasickým Usuiho reiki. Seichim reiki si zaslouží svou silou a účinností naše přijetí.

Slovo Seichim může mít více významů, ale vždy znamená moc a sílu v duchovním slova smyslu. Seichim je překrásná cesta přístupu k energii velké Matky Země a k hlubší seberealizaci. Je to rovnováha, vyvážení Jin (ženského aspektu) a Jang (mužského apektu) v našem životě a na všech úrovních (fyzické, emocionální, mentální i spirituální). Seichim reiki je léčivý systém a není klasickému pojetí Reiki příliš podobný. Byla to sice také energie stažená z bezbřehého zdroje Vesmíru, ale spíše se uvádí přirovnání: Reiki = světlo, Seichim = duha.

Zasvěcení dalo prostor téměř každému, kdo s ním přišel do kontaktu na jakoukoliv dobu, pro změnu. O této energii se říká, že má transformační povahu. Je používána jak k léčení, tak ke zrychlení osobního růstu a pro pomoc při hledání pravého osobního potenciálu. Sedm úrovní Seichim reiki s 12 symboly předávám používá následující formy léčení: přikládání rukou, posílání energií do aury, do čaker, aktivace a vysílání symbolů. V ruku v ruce s užitečnou silou této energie přichází také vyšší zodpovědnost. Je používána na léčení i na zrychlení osobního růstu a na pomoc při hledání osobního pravého potenciálu.

Vhodné pro každého, koho tato energie zajímá.

Tři zasvěcení.

Seichim reiki výrazně působí na srdeční čakru, která spojuje nižší čakry s vyššími, duchovní čakry s materiálními, nový přístup se starým, soudobé a staré civilizace. Léčí na úrovni fyzické, psychické, mentální, emocionální, duchovní i karmické. Pomáhá v seberealizaci, transformuje, a zejména pak hlavně: pracuje se všemi čakrami současně, nikoli pouze s vyššími nebo nižšími, jak je to u většiny systémů.

Zakladatelem znovu-objeveného Seichim reiki je Patrick Ziegler, který toto zasvěcení obdržel roku 1980 od súfijského mistra v Khartoumu. Ještě před tím prožil spojení s mystickými energiemi ve velké pyramidě v Egyptské Gize, kde se mu podařilo bez svolení úřadů přespat. Po návratu do USA prošel zasvěcením do Usuiho reiki, a poté tyto dva směry skombinoval dohromady a vytvořil Seichim reiki.

Seichim reiki rozhodně doporučuji a to zejména proto, že zvyšuje léčebné schopnosti, otevírá kanál poznání, hloubkově transformuje dosud netknuté zablokované části vědomí, zvyšuje energetický potenciál mistra, spojuje nás s bezpodmínečnou láskou, rozpouští smutek, bloky, emoce, odbourává stres, spojuje Nižší Já, Střední Já a Vyšší Já dohromady (zejména pak Vyšší Já se Středním Já), odbourává toxiny z těla, vyrovnává mužské a ženské energie, harmonizuje čakry i auru, čistí meridiány, spojuje s Matkou Zemí i Bohem, uzemňuje, pomáhá dosažení celistvosti, pomáhá nám prožívat lásku, přináší vibrace Světla do aury, přivádí nás do kontaktu s Archanděly, zvyšuje tělesné, emocionální a duševní aspekty, přináší a pozitivně urychluje duchovní i osobní růst, otevírá Třetí oko, přináší nové vhledy, připojuje nás ke kolektivnímu vyššímu vědomí.

Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně, Ostravě dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci/předání energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, včetně následné kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a zda je nutné zasvěcení individuálně zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz

Cena: 1. stupeň: 1.400,- Kč
66,- €
2. stupeň: 2.800,- Kč
132,- €
Mistr-Učitel: 12.000,- Kč
550,- €

Cena zasvěcení všech stupňů najednou: 16.000,- Kč / 730,- €