Seichim Reiki


Jedná se o systém používaný starými Egypťany. Zasvěcení do tohoto systému s sebou přináší o něco jinou energii, než je Reiki. Je to však také energie, která nám pomáhá při léčení. Mezi klasickým Reiki a Seichim není nutné přepínat, děje se tak automaticky. Je však možné si Seichim vědomě vybrat, jestliže nám tak radí intuice.

V překladu znamená Seichim „síla sil“. Patří do systému, který pracuje s léčivými energiemi a osobní transformací. Vytvořil jej Patrick Zeigler v roce 1980 po noci, co strávil ve Velké Pyramidě, kde byl zasažen silnou energií. Poté byl zasvěcen Súfijským mistrem v Khartoum. Po návratu do USA studoval západní větev Reiki.

Seichim je kombinací Reiki, súfijským posílením a energií z pyramidy. I když je to také léčebný systém, nemá toho s Reiki moc společné. Energie živoucího světla, tak nazývají Seichim. Po zasvěcení a používání této energie se mění život. Tyto změny se nejvíce týkají postoje vůči sobě samým a také pochopení příčin i jejich následků. Tam, kde se podceňujete, uděláte krok vpřed a naopak tam, kde se přeceňujete, uděláte krok vzad.

Systém Seichim Reiki má transformační schopnosti – změní každého, kdo s ním přijde do kontaktu. Tato energie se používá na léčení, zrychlení osobního i duchovního růstu, nebo při hledání svého pravého potenciálu.

Systém je rozdělený do dvou stupňů, poté následuje stupeň Mistr-Učitel.

Seichim reiki – 1. stupeň

Již po zasvěcení do 1. stupně můžeme pracovat s energií na dálku. Pracujete s těmito symboly:

 • uvědomíme si svůj vlastní potenciál a naučíme se jej uskutečňovat
 • dostaneme se do kontaktu s univerzální léčivou energií
 • naučíme se přijímat vše, čemu se vyhýbáme -> odstraníme tak kruhy, ze kterých se nemůžeme dostat
 • napojíme se na vyšší kolektivní vědomí, díky čemuž začneme lépe chápat nejen náš svět, ale také další dimenze
 • naše nitro bude propojeno s Bohem -> toto propojení se pak projeví na všech úrovních našeho bytí
 • vyřešení problémů duality propojuje mužskou a ženskou energii, dovoluje jim fungovat jako jin a jang

Seichim reiki – 2. stupeň

Tato energie je nejsilnější, když se používá bez dotyků, proto bychom měli mít už nějaké zkušenosti s energiemi. Pracujete s těmito symboly:

 • vidíme své problémy a konečně jim lépe porozumíme
 • energie se dostane i do silně zablokovaných míst
 • přináší radost ze života a poznání -> přijdeme na to, že učení je legrace, působí blahodárně na nemoci spojené s inteligencí (např. autismus)
 • kontakt s Vyšším Já a veškerými astrálními bytostmi bude pročištěn, vyřeší problémy spojené s vizemi a představivostí, odbourává toxiny a odstraňuje příčiny vzniku myomů a nádorů
 • při meditaci pomáhá odpoutat se od těla, napomáhá ze života odstranit vše, co chce ven; umožňuje kontakt s archanděly
 • lepší ukotvení na Zemi, ale zároveň nás spojuje s Boží energií, pomáhá vyrovnat obě hemisféry

Seichim reiki – Mistr-Učitel

 • mistrovské symboly
 • rozšíření všech symbolů a stupňů
 • zasvěcovací postupy
 • předání celé energie

Všechny tři stupně Seichim Reiki zasvěcuji najednou – a to formou postupného předání 3 zasvěcení.

Předpoklad pro toto zasvěcení: min. 4. stupeň Reiki

Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Seichim Reiki

Zasvěcení do Seichim Reiki na dálku formou 1 zasvěcení 2.300,- Kč / 100,- € (nejlevnější varianta, skripta 18 str. A4)

Postupné zasvěcení do Seichim Reiki na dálku formou 3 zasvěcení 10.000,- Kč / 430,- € (Pokud máte tu možnost, doporučuji přijmout postupně ve 3 zasvěceních a s předčištěním pro každý stupeň – pro lepší aktivaci !!! Při této verzi zasvěcení předávám výrazně bohatší skripta 143 str. A4)

Osobní zasvěcení do Seichim Reiki se seminářem 11.210,- Kč / 490,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi