Klíč k vědění sfingy


Klíč k vědomí sfingy zasvěcení

Klíč k vědění sfingy vám umožňuje propojit se na univerzální „vědomí sfingy“. Získáte šanci dozvědět se více o pravé historii egyptské sfingy a o faktech, která se zatím příliš neví. Zejména budete mít možnost se na sfingu a celé vědomí sfingy podívat z duchovního hlediska. Můžete si skrze vědomí sfingy připomenout svoje úkoly v tomto životě, probudit a posílit v sobě univerzální moudrost.

Vracení se ke svému původu.

Zdarma v rámci zasvěcení Pyramida moudrosti.