Isis Seichim


Isis Seichim Reiki zasvěcení

Tato energie proudí od bohyně Isis, nejvyšší léčitelky, jež ztělesňuje ženskost, mateřství a ochranu. Isis Seichim je zajímavé zasvěcení pro každého, kdo se věnuje reiki, protože je silnější a intenzivnější než jiné druhy a směry. Je skvělým doplněním léčitelské praxe, vlastního duchovního vzestupu i práce s živly. Díky možnosti postupné výuky je systém vhodný pro každého, koho zajímá práce s egyptskými energiemi a má odvahu na „sílu sil Isis“.

I když je tato esence prastará, v dnešní době se na ni můžeme dívat jako na něco nové a velice zajímavé. Isis Seichim je mnohem víc než jen jednoduchá forma léčení rukou, je to již pokročilá forma telepaticky nasměrovaného léčení a vede k většímu rozvoji a pochopení vašeho duchovního Já. Energie byla popisována jako zářící a s měnícími se barvami. Je jako teplá koupel, něco hebkého, roztomilého, láskyplného a utišujícího. Mnoho z nás Isis vidí, nebo vnímá její přítomnost, když s touto energií pracuje.

Isis Seichim existuje již velmi dlouho. Často se o této energii píše v egyptské knize mrtvých ale i v jiných egyptských spisech. Je pro všechny, kteří inklinují ke staroegyptským energiím a mají zájem se dále rozvíjet. Detoxikace po zasvěcení Isis Seichim reiki probíhá především na emocionální a duchovní úrovni. Hlavní rozdíl mezi Isis Seichim reiki a (klasickým) Reiki je, že tato energie proudí jinak. Isis Seichim je navíc mnohem výraznější a intenzivnější než Usui či Kundaliní reiki.

Isis je jednou z nejvýznamnějších egyptských bohyní. Je to velká matka starých Egypťanů. Je dcerou bohyně nebe Nút a boha země Geba a manželkou Osirise, boha úrody a plodnosti. Isis bývá ztotožňována s trůnem, který symbolizuje moc, pravdu a moudrost. Isis je tedy symbolem zdroje moci faraónů. Isis byla léčitelka a ochránkyně svého syna Hora a všech dětí. Egypťané ji obdivovali jako velkou matku a ochránkyni žen.

Isis Seichim je skutečným energetickým „nakopnutím“. Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je to úžasná energie, hladivá, hřejivá a voňavá, ale přitom silná. Isis společně s dalšími bohyněmi (Neith, Nephtys, Selkat) střeží sarkofágy. Zde jsou vyobrazeny s ptačími křídly. Isis je také ochránkyní Horových čtyř synů, kteří střeží nádoby s vnitřními orgány zemřelých. Isis je ochránkyní jater.

Systém je rozdělený do dvou stupňů, poté následuje stupeň Mistr-Učitel.

Isis Seichim – 1. stupeň

– pracujete se symboly:

 • symbol, jenž řídí energii dovnitř a zesiluje ji, zesiluje působení všech ostatních symbolů, koncentruje všechnu energii Universa na konkrétní bod
 • symbol pro léčení emocionálních a psychických rovin, pro harmonizaci a vyrovnání hemisfér
 • symbol pro léčení mentálního těla, myšlenek, programů, vzorců, umožňující odeslání energie skrze prostor a čas
 • symbol na očištění místností a na odstranění silných blokád, pracuje směrem ven, zvyšuje intenzitu všech ostatních symbolů
 • symbol, který otevírá bránu k naší duší skrze srdeční čakru, rozšiřuje a zesiluje tělesný, emocionální i duševní aspekt bezpodmínečné lásky, čímž rozpouští smutek, stres i stesk. Používá se pro přenos energie na dálku a do různých dimenzí. Je rovněž velmi účinný při odstraňování hluboko zasazených rán a bloků, které byly způsobeny sexuálním zneužitím
 • symbol odpouštění a smíření, léčí prostřednictvím síly lásky a působí na fyzické problémy vyvolané emocionálním a mentálním stresem
 • symbol, se kterým můžete zlepšit jakoukoli situaci nebo problém, nehledě na jaké úrovni se vyskytuje, pomáhá a vytváří podporu v nesnázích, nabíjí předměty léčivou energií

Již od 1. stupně Isis Seichim můžete pracovat na dálku.

Isis Seichim – 2. stupeň

– všechny symboly z předchozího stupně se rozšiřují a pracujete také s dalšími symboly:

 • symbol pro lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu a celistvost, zvyšuje váš energetický potenciál, pomáhá léčit srdce, ať jste schopni přijímat lásku a nechali soucit vyzařovat ven, posiluje energii v předmětech, nakreslením symbolu oběma rukama do vzduchu dochází ke spojení s duchovními průvodci, kteří pomohou zvýšit vaši samoléčebnou energii
 • symbol, který se používal v posvátných společnostech, léčí traumata minulých životů, pomáhá rozpustit a uvolnit traumatické vzpomínky uložené v buněčné paměti, řeší karmické záležitosti, navazuje kontakt s vaší duší, posiluje kontakt mezi vaším Vyšším Já a Univerzem
 • symbol pomáhá se spojením se Zemí a elektromagnetickou energií uvnitř ní, používá se k manifestaci pro naplnění, nadbytek, podporu hojnosti, uzemnění, vyrovnává a uvádí do harmonie ženské energie s mužskými
 • symbol, jenž spojuje uzemnění s božským duchem, velice dobře rozpouští bloky v čakrách a je velmi úspěšný při bolestech zad či poranění páteře
 • symbol, který vás vede ke sjednocení vědomé mysli s božskostí, přináší vyrovnanost mezi všemi čakrami a propojuje je, přináší vyrovnání do rozumu a do duševních procesů, napomáhá manifestovat blahobyt, nadbytek a hojnost
 • symbol pro utváření hojnosti a blahobytu
 • symbol na vyčištění minulosti a jedů z vašeho života
 • symbol, který pomáhá spojit vaše vědomí s rostlinami, stromy, planetami, zvířaty či lidmi (pro účely léčení)
 • symbol umožňující vyrovnání v oblasti rozumu a duševních procesů (vyrovnává mužskou energii)
 • symbol, který přináší vyrovnání v srdci (vyrovnává ženskou energii)

Isis Seichim – Mistr-Učitel

 • předání kompletní energie
 • zasvěcovací postupy

Všechny tři stupně Isis Seichim Reiki zasvěcuji najednou – formou postupného předání 3 zasvěcení.

Předpoklad pro toto zasvěcení: min. 4. stupeň Reiki

Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Isis Seichim

Zasvěcení do Isis Seichim na dálku formou 1 zasvěcení 1.800,- Kč / 80,- € (nejlevnější varianta, základní skripta)

Postupné zasvěcení do Isis Seichim na dálku formou 3 zasvěcení 6.800,- Kč / 290,- € (Pokud máte tu možnost, doporučuji pro lepší aktivaci přijmout postupně ve 3 zasvěceních a s předčištěním pro každý stupeň !!! Zde předávám také rozšířená skripta.)

Osobní zasvěcení do Isis Seichim se seminářem 8.010,- Kč / 350,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi