Isis Seichim Velmistr


Isis Seichim Velmistr zasvěcení

Velmistrovské zasvěcení Isis Seichim reiki. Jde o egyptský reiki systém, který je přímým navázáním a pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki. Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů. Součástí linie Velmistra Isis Seichim reiki je také úvod do egyptských mystérií. Gró systému samozřejmě tvoří právě symboly, které v mém pojetí 8x rozšiřují potenciál energie Isis Seichim. Zvýší se tak schopnost odpouštění sobě i druhým, a dojde tak k výraznějšímu otevření vašeho srdečního centra.

Isis Seichim Velmistr

  • 1. symbol – symbol pro čištění problémů a bloků z minulosti i přítomnosti, zesiluje se původní síla Isis Seichim pětinásobně, u některých jedinců i vícenásobně (podle duchovního vývoje)
  • 2. symbol – symbol transformace, dodává moc k rozhodnutí o „životě“, umožňuje větší seberealizaci, zvýší se proces „uvědomování si“
  • 3. symbol – symbol ochranný, který napomáhá nalezení pevnosti v lásce a dalšímu duchovnímu růstu, ochraňuje ty, kdo jej používají
  • 4. symbol – usmiřuje s jinými lidmi, také symbol krásy, který zesiluje a prohlubuje naše cítění a pochopení pro krásu, prohlubuje rovněž intuici
  • 5. symbol – nejvyšší symbol v Isis Seichim reiki, symbol radosti

Absolvováním tohoto zasvěcení u mne došlo k odpouštění jak druhým i sobě, mnohem více se mi zprůchodnila intuice a chápání duchovních zákonů. Doslova ze mě spadlo velké energetické břemeno a dnes se cítím svobodný a šťastný. Značně narostly i mé léčebné schopnosti i potenciál pro zasvěcování.

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením mistra-učitele Isis Seichim

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Velmistra Isis Seichim

Zasvěcení do Velmistra Isis Seichim na dálku činí 4.800,- Kč / 210,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Velmistra Isis Seichim s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 6.010,- Kč / 260,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi