Co je Reiki? Univerzální životodárná léčivá energie

Reiki je energie tak stará, jako lidstvo samo. Co je Reiki? Není to náboženství, ani sekta (obojí pomíjí). Reiki představuje jednu z léčebných metod alternativní medicíny. Je to spíše životní styl či nauka, která se zaměřuje na práci s energetickým biopolem člověka. Pomocí této léčivé energie můžete pomáhat sobě i ostatním dálkově a osobně.

V sanskrtu je výraz Reiki totožný s pojmem láska. Láska je nejsilnější vibrací v celém vesmíru. Je základem všech léčivých vibrací. Reiki má svou vlastní moudrost. Stačí přiložit ruce a energie si najde sama svou cestu právě tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Při léčení Reiki se stáváme nástroji či prostředníky této energie, která námi po naladění/zasvěcení proudí sama. Proč zvolit zasvěcení REIKI od Martina Ospalíka?

Reiki obnovuje přirozené samoléčebné procesy

Životní/univerzální energie = Reiki je tu od počátku, je stará několik tisíc let. Dle některých pramenů jistou formu léčení pomocí energie používali již egyptští kněží tři tisíce let před naším letopočtem. Pomocí Reiki je možné léčit tělo, mysl i duši, jelikož se jedná o univerzální/vesmírnou energii, působí na všech úrovních aury, čaker a meridiánů, řeší nejen důsledek, ale i příčinu nemoci.

Reiki zlepšuje celkovou kvalitu života, spánek, psychickou, fyzickou i duševní kondici, podporuje učení a schopnost koncentrace. Reiki odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, mimo jiné také léčí traumata, křivdy a jiná emocionální zranění. Reiki rovněž nejen zkracuje rekonvalescenci, ale také obnovuje přirozený průtok energie tělem, aurou, čakrami a meridiány – čímž podporuje správnou funkci orgánů, a předchází nemocem (nejen těm mající příčinu ve fyzické dysfunkci organismu, ale také přímo duchovním příčinám nemocí). A v neposlední řadě Reiki podporuje jedince v přijímání sebe sama tak, jaký člověk je.

Reiki je pro každého

Škola Reiki Energetické dráhy pro Reiki lze pomocí zasvěcení/iniciace probudit u každého. Reiki je energií lásky, která harmonizuje energetické biopole a je založena na jemném přikládání rukou na velké klouby, kde se kříží energetické dráhy. Energií Reiki jsme obklopeni, je nevyčerpatelná a můžeme ji použít pro sebe i pro druhé kdykoliv ji potřebujeme. Reiki čerpáme z okolního prostoru/přichází k nám shora a jsme-li naladěni na Reiki, pak máme energii neustále. Reiki nemůže ublížit, jedná se o čistou energii.

Naše tělo je ovlivňováno energetickým polem okolo něj = stavem aury a čaker. Ve chvíli, kdy dojde k dlouhodobému konstantnímu narušení přirozené rovnováhy tohoto energetického pole, se musí tělo přizpůsobit a to tak, že propukne nemoc. Pomocí praktikování Reiki dojde k dodání potřebné energie do konkrétního poškozeného místa biopole, a tím k léčbě či zhojení poškozeného místa.

Energie Reiki je předávána prostřednictvím prostého přikládání rukou a sama proudí do nejvíce narušených a poškozených míst. Její výhodou je to, že ji lze posílat na různé vzdálenosti, a to i do minulosti. Po praktikování Reiki ucítí léčený rychlou úlevu, zmírnění bolesti a pocit relaxace.

S čím může Reiki pomoci

Jak jsem výše zmínil, pomocí vesmírné energie (= Reiki) je možné pomáhat s fyzickými i emocionálními problémy. Reiki odstraňuje bloky na úrovni čaker, meridiánů a aury, které brání toku energie v těle, podporuje přirozené léčebné procesy, pomáhá při blocích, křivdách a karmických problémech na úrovni mezilidských vztahů, zkvalitňuje spánek, uvolňuje toxiny a dodává tělu i auře harmonii.

A netřeba se zaměřovat pouze na tělo. Vnitřní klid, jednota, vyrovnanost, harmonie, duchovní růst, vzestup vědomí, dostatek energie, tvořivosti, radosti – to vše jsou přirozené stavy bytí, jichž lze s pomocí Reiki taktéž dosáhnout již při několika minutách sebeošetření denně.

Kombinace Reiki s ostatními metodami

Reiki nenahrazuje lékaře, ale lze ji úspěšně kombinovat s lékařským ošetřením a urychlit tak například rekonvalescenci, nebo utlumit bolesti. Pomocí Reiki bylo dosaženo prokazatelně lepších výsledků léčby, redukovány vedlejší účinky léků nebo například chemoterapie, navíc dodává optimismus a zvyšuje sebevědomí. V některých nemocnicích, především v Japonsku, USA nebo Kanadě, se Reiki dokonce používá jako podpůrná léčebná metoda. Dokonce i zřizovatelé nemocnic v Karlových Varech pracují na zřízení oddělení podpory alternativní medicíny.

Zasvěcení do Reiki na dálku i osobně

K zasvěcení do energie Reiki může dojít prostřednictvím mistra učitele Reiki, který již při 1. stupni otevře v žákovi=klientovi energetické dráhy umožňující proudění Reiki. Zasvěcení Reiki do všech stupňů provádím dálkově nebo osobně na kurzech Reiki v Praze, Brně a Ostravě.

Zasvěcení do Reiki přispívá k lepšímu poznání sebe sama a sebepřijetí takových, jací jsme. Existují celkem 4 stupně, přičemž na 1. stupni Reiki se žák=klient seznamuje se základní terapií. Na 2. stupni se vyučují symboly Reiki a dálková práce. Na 3. stupni dochází k prohloubení využití Reiki v praxi a 4. stupeň je stupeň učitelský a vyučují se zasvěcovací postupy pro všechny stupně, což vám umožňuje předávat Reiki dalším lidem.

Energie Reiki vám může pomoci s řešením vašich fyzických i psychických problémů. Nezáleží na tom, zda jste věřící či ateisté, jediné, co je potřeba, je chtít a rozhodnout se, že chcete tuto vesmírnou, láskyplnou energii používat a pomáhat sobě i ostatním. Reiki naplní váš život, dozvíte se více o své podstatě a o principech fungování světa, o kterých nám ve škole nic neříkali.

Po letech s Reiki

S odstupem let zřetelně vnímám nejen sám u sebe, ale i u mých žáků Reiki pozitivní změny, celkový duchovní posun a zajímavé zkvalitnění života každého jednotlivce. A toto mi činí tu největší radost a je to pro mne pokaždé výjimečné ujištění, že své poslání dělám dobře. Nehledám ráj v nebi, snažím se o to již přímo tady na Zemi. Jsem vděčný za každý den na této planetě a vážím si, že mohu dělat to, co mě baví čestně, poctivě, naplno. To vše zcela v souladu s Pěti pravidly Reiki.

Podívejte se na také můj článek: Důvody, proč je Reiki bezpečná metoda.

Martin Ospalík, velmistr Reiki