Příběh: Shamballa pomohla vyřešit letité spory

Dnes mám pro vás velice krátký avšak výstižný příběh: Jedna má klientka nejprve získala 1. stupeň Reiki s rozšířením, poté 2. stupeň Reiki a po čase se rozhodla zkusit něco jiného – dálkové zasvěcení 1. stupně Shambally 1024. Při samotném zasvěcení spatřila své vnitřní dítě, jak na ní radostně volá jménem. V materiálním světě se… Otevřít

Reiki, náboženství a víra

Reiki není žádné náboženství. Tato životodárná energie je zdrojem života a je mnohem starší než jakákoli náboženská filozofie či přesvědčení vůbec. Reiki je spíše styl života (podobně jako např. vegetariánství) a současně je to i metoda alternativní medicíny (jako např. akupunktura či akupresura) a přináší člověku celostní léčení a duchovní růst. Ano, Reiki má řadu… Otevřít

Proč má Reiki nové symboly?

Lidé se mění, a tak se vyvíjí také Reiki. Metoda Reiki je i proto stále zcela aktuální a je jednou z nejúčinnějších léčebných energií, co znám. Reiki 2. stupeň se třemi základními symboly jsem učil roky. K tomu jsem zájemcům zasvěcoval zvlášť symbol intuice, samostatně symbol uzemňování a samostatně symbol bezpodmínečné lásky jako samostatné mini-kurzy.… Otevřít

Symboly Reiki: různé verze

Tento článek je určen zejména pro absolventy 2. stupně Reiki nebo vyššího – tedy stupně, kde se pracuje se symboly Reiki: Verzí symbolů Reiki skutečně existuje více. Důvod vzniku těchto verzí symbolů Reiki je prostý: Lidé se dříve na kurzech Reiki nesměli dělat poznámky, které by si mohli odnést domů, ani nedostávali vůbec žádné materiály… Otevřít

Příběh: Reiki pomohlo psovi zbavit se strachu z bouřky

Má žákyně 3. rozšířeného stupně Reiki se se mnou a s vámi podělila o svůj příběh, jak jí metoda Reiki pomohla, tedy konkrétně jejímu psovi. Pejsek se od malička bál bouřky, během které panikařil, kňučíval, dychotal a třásl se. Ani zklidňující prášky nepomáhaly. Má žákyně proto pejskovi během jedné z těchto bouřek předávala Reiki a… Otevřít

Příběh: Metoda Reiki pomohla dívce vrátit se do školy

Je to příběh, který mi prozradil můj žák 2. rozšířeného stupně Reiki a připadá mi jako má povinnost se s vámi o něj podělit: Tento žák má dceru, jež přestala zvládat zátěž ve škole a byla nucena přerušit studium. Nic nepomáhalo, ani psychologové a dokonce ani jiné různé formy alternativních terapií. Můj žák se proto… Otevřít

5 pravidel Reiki – opakování

Reiki není jen o léčení skrze přikládání rukou. Důležité je, aby se žák vyvíjel i duchovně, pracoval na sobě a uvědomoval si své slabé stránky. Proto Mikao Usui, zakladatel Reiki, dbal i na duchovní vývoj svých žáků. A stejně tak se o totéž snažím na svých kurzech dělat i já. Určitou první pomůckou, se kterou… Otevřít

Zasvěcení dětí do Reiki

Děti reagují na zasvěcení do Reiki i na terapie velmi příznivě – od snížení hyperaktivity, poruch udržení pozornosti, „nadměrného zlobení“ až po zlepšení schopnosti se učit. Reiki děti v jakémkoli věku zklidňuje, pomáhá jim udržet si po celý život spojení se svým středem, které od narození mají a toto spojení po dobu života neztratit. Dochází… Otevřít

Kdy se Reiki nedoporučuje

Než přejdeme k tomu, kdy Reiki nedoporučuji, je potřeba na úvod zmínit, že Reiki je skutečně metoda vhodná pro každého a má široké spektrum využití: celkové zvýšení pohody, zklidnění, stabilizace, urychlení rekonvalescence, doplnění klasické medicíny, zmírnění a eliminace bolestí, podpora duchovního růstu, zlepšení vitality a kvality života, prodloužení života, podpora schopnosti učení a paměti, zvýšení… Otevřít

Proč je Reiki bezpečné

Škodí Reiki? Informace o tom, proč je Reiki bezpečná metoda jsem sepsal do 7 bodů: 1. Reiki nelze zneužít 2. Reiki je nevyčerpatelná síla 3. Reiki neublíží 4. Při Reiki se nevyčerpáte 5. Reiki nelze předávkovat 6. Při Reiki nelze nic zkazit 7. Co když si to rozmyslím? Doporučuji přečíst všechny jednotlivé body až do… Otevřít
Stránkování: