Příběh: Reiki pomohlo psovi zbavit se strachu z bouřky

Má žákyně 3. rozšířeného stupně Reiki se se mnou a s vámi podělila o svůj příběh, jak jí metoda Reiki pomohla, tedy konkrétně jejímu psovi. Pejsek se od malička bál bouřky, během které panikařil, kňučíval, dychotal a třásl se. Ani zklidňující prášky nepomáhaly. Má žákyně proto pejskovi během jedné z těchto bouřek předávala Reiki a… Otevřít

Příběh: Metoda Reiki pomohla dívce vrátit se do školy

Je to příběh, který mi prozradil můj žák 2. rozšířeného stupně Reiki a připadá mi jako má povinnost se s vámi o něj podělit: Tento žák má dceru, jež přestala zvládat zátěž ve škole a byla nucena přerušit studium. Nic nepomáhalo, ani psychologové a dokonce ani jiné různé formy alternativních terapií. Můj žák se proto… Otevřít

5 pravidel Reiki – opakování

Reiki není jen o léčení skrze přikládání rukou. Důležité je, aby se žák vyvíjel i duchovně, pracoval na sobě a uvědomoval si své slabé stránky. Proto Mikao Usui, zakladatel Reiki, dbal i na duchovní vývoj svých žáků. A stejně tak se o totéž snažím na svých kurzech dělat i já. Určitou první pomůckou, se kterou… Otevřít

Zasvěcení dětí do Reiki

Děti reagují na zasvěcení do Reiki i na terapie velmi příznivě – od snížení hyperaktivity, poruch udržení pozornosti, „nadměrného zlobení“ až po zlepšení schopnosti se učit. Reiki děti v jakémkoli věku zklidňuje, pomáhá jim udržet si po celý život spojení se svým středem, které od narození mají a toto spojení po dobu života neztratit. Dochází… Otevřít

Kdy se Reiki nedoporučuje

Než přejdeme k tomu, kdy Reiki nedoporučuji, je potřeba na úvod zmínit, že Reiki je skutečně metoda vhodná pro každého a má široké spektrum využití: celkové zvýšení pohody, zklidnění, stabilizace, urychlení rekonvalescence, doplnění klasické medicíny, zmírnění a eliminace bolestí, podpora duchovního růstu, zlepšení vitality a kvality života, prodloužení života, podpora schopnosti učení a paměti, zvýšení… Otevřít

Proč je Reiki bezpečné

Škodí Reiki? Informace o tom, proč je Reiki bezpečná metoda jsem sepsal do 7 bodů: 1. Reiki nelze zneužít 2. Reiki je nevyčerpatelná síla 3. Reiki neublíží 4. Při Reiki se nevyčerpáte 5. Reiki nelze předávkovat 6. Při Reiki nelze nic zkazit 7. Co když si to rozmyslím? Doporučuji přečíst všechny jednotlivé body až do… Otevřít

Rychlé ošetření pomocí Reiki

Video obsahuje ukázku rychlého ošetření čaker, aury a těla s dodáním univerzální energie Reiki. DŮLEŽITÉ: Abyste pracovali se skutečně přínosnou univerzální (Rei) energií (Ki), potřebujete zasvěcení minimálně do 1. stupně. Kurzy provádím v Praze, Brně, Ostravě a pohodlnou dálkovou formou. Jestliže zasvěcení ještě nemáte, nebude vám technika správně fungovat. Ani knihy vám kvalitní zasvěcení do… Otevřít

Metoda skenování orgánů z rozšíření 1. stupně Reiki

Praktikant Reiki na sebe nepřenáší pacientovy problémy, ani nic podobného – pokud dodržuje 4 zásady pro bezpečnou práci s energií – více v mých skriptech. Metoda skenování vychází pouze z toho, že má díky zasvěcení do 1. stupně žák dostatečně pročištěné dlaňové čakry, aby se u něj postupně s tím, jak na sobě bude Reiki… Otevřít

Křišťálové misky – výjimečná hudba k meditaci

Zvuk v nahrávce harmonizuje sedm čaker postupně od první až k sedmé. Pohodlně se usaďte, pokud nemáte pokročilejší znalosti meditace či meditativní praxi, tak si klidně lehněte, zhluboka dýchejte a zaposlouchejte se do harmonizující hudby. PS: Harmonizující hudba nenahrazuje kurz a zasvěcení do Reiki. PPS: Víte, že k meditaci hudbu nutně nepotřebujete?… Otevřít
Stránkování: