5 pravidel Reiki – opakování

Reiki není jen o léčení skrze přikládání rukou. Důležité je, aby se žák vyvíjel i duchovně, pracoval na sobě a uvědomoval si své slabé stránky. Proto Mikao Usui, zakladatel Reiki, dbal i na duchovní vývoj svých žáků. A stejně tak se o totéž snažím na svých kurzech dělat i já. Určitou první pomůckou, se kterou… Otevřít

Zasvěcení dětí do Reiki

Děti reagují na zasvěcení do Reiki i na terapie velmi příznivě – od snížení hyperaktivity, poruch udržení pozornosti, „nadměrného zlobení“ až po zlepšení schopnosti se učit. Reiki děti v jakémkoli věku zklidňuje, pomáhá jim udržet si po celý život spojení se svým středem, které od narození mají a toto spojení po dobu života neztratit. Dochází… Otevřít

Kdy se Reiki nedoporučuje

Než přejdeme k tomu, kdy Reiki nedoporučuji, je potřeba na úvod zmínit, že Reiki je skutečně metoda vhodná pro každého a má široké spektrum využití: celkové zvýšení pohody, zklidnění, stabilizace, urychlení rekonvalescence, doplnění klasické medicíny, zmírnění a eliminace bolestí, podpora duchovního růstu, zlepšení vitality a kvality života, prodloužení života, podpora schopnosti učení a paměti, zvýšení… Otevřít

Proč je Reiki bezpečné

Škodí Reiki? Informace o tom, proč je Reiki bezpečná metoda jsem sepsal do 7 bodů: 1. Reiki nelze zneužít 2. Reiki je nevyčerpatelná síla 3. Reiki neublíží 4. Při Reiki se nevyčerpáte 5. Reiki nelze předávkovat 6. Při Reiki nelze nic zkazit 7. Co když si to rozmyslím? Doporučuji přečíst všechny jednotlivé body až do… Otevřít

Rychlé ošetření pomocí Reiki

Video obsahuje ukázku rychlého ošetření čaker, aury a těla s dodáním univerzální energie Reiki. DŮLEŽITÉ: Abyste pracovali se skutečně přínosnou univerzální (Rei) energií (Ki), potřebujete zasvěcení minimálně do 1. stupně. Kurzy provádím v Praze, Brně, Ostravě a pohodlnou dálkovou formou. Jestliže zasvěcení ještě nemáte, nebude vám technika správně fungovat. Ani knihy vám kvalitní zasvěcení do… Otevřít

Metoda skenování orgánů z rozšíření 1. stupně Reiki

Praktikant Reiki na sebe nepřenáší pacientovy problémy, ani nic podobného – pokud dodržuje 4 zásady pro bezpečnou práci s energií – více v mých skriptech. Metoda skenování vychází pouze z toho, že má díky zasvěcení do 1. stupně žák dostatečně pročištěné dlaňové čakry, aby se u něj postupně s tím, jak na sobě bude Reiki… Otevřít

Křišťálové misky – výjimečná hudba k meditaci

Zvuk v nahrávce harmonizuje sedm čaker postupně od první až k sedmé. Pohodlně se usaďte, pokud nemáte pokročilejší znalosti meditace či meditativní praxi, tak si klidně lehněte, zhluboka dýchejte a zaposlouchejte se do harmonizující hudby. PS: Harmonizující hudba nenahrazuje kurz a zasvěcení do Reiki. PPS: Víte, že k meditaci hudbu nutně nepotřebujete?… Otevřít

Základní terapie Reiki vsedě – ukázky

Podívejte se, jak se provádí základní terapie Reiki vsedě, kterou vyučuji na již 1. stupni. Klient sedí na židli, terapeut provádí terapii Reiki. Klient nemusí při terapii vždy nutně ležet, může klidně sedět, přičemž to vůbec ničemu nevadí. DŮLEŽITÉ: Jestliže zasvěcení ještě nemáte, nebude vám technika správně fungovat. Ani knihy vám kvalitní… Otevřít

Jak začít Reiki terapii – video

Video zobrazuje počátek terapie Reiki. V první minutě se terapeutka tzv. „uvnitřňuje“ a spojuje s Reiki pro účely léčby klientky. Následně provádí první polohy rukou Reiki. Budete-li chtít, vše vás na kurzu jednoduše naučím. UPOZORNĚNÍ: Abyste pracovali se skutečně léčivou univerzální energií (Reiki), potřebujete kurz a zasvěcení minimálně do 1. stupně (lze v Praze, Brně,… Otevřít
Stránkování: