Archandělské Reiki


Archandělské reiki zasvěcení

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Archandělé mají úžasné energie a pokud vám už se všech těch energií jde hlava kolem a nevíte, kudy vede vhodná cesta vašeho dalšího duchovního vývoje, pak vězte, že archandělé si vás prostřednictvím Archandělského reiki právě volají.

Dříve jsem si říkal, k čemu mi bude zasvěcení do archandělů, když už jsem s nimi komunikoval, to, co jsem však s archanděly prožil během zasvěcení a v týdnech po zasvěcení, mě přesvědčilo, že zasvěcení napojení na archanděly umocňuje a teprve jim dovolí vám skutečně začít pomáhat.

Archandělské Reiki je zaměřena na přímou práci s archanděly. Všechy čtyři stupně Archandělské Reiki zasvěcuji najednou – formou postupného předání 4 zasvěcení

Archandělé změní váš život, prosvětlí jej a zaléčí vás na všech úrovních, které jste dosud nezvládali. Zasvěcením do Archandělského reiki získáte na jednotlivé archanděly silná napojení a i ti, kteří s anděly a archanděly dosud komunikují potvrzují, že po zasvěcení se jejich vztah posunul o několik úrovní výše. Je to i má zkušenost.

Archandělské Reiki 1. – 4. stupeň

 • Archanděla Rafaela
 • Archanděla Michaela
 • Archanděla Gabriela
 • Archanděla Uriela
 • Archanděla Camaela
 • Archanděla Zadkiela
 • Archanděla Daniela
 • Archanděla Zaphkiela
 • Archanděla Metatrona
 • Archanděla Haniela
 • Archanděla Raziela
 • Archanděla Chamuela
 • Odpouštění a odstraňování karmických pout
 • Léčení vztahů s rodiči, partnery, kolegy a příbuznými
 • Osvobození od zátěže strachu a učení prožívání lásky
 • Poselství archandělů
 • Očista od negativní energie
 • O našem světě – z pohledu archandělů
 • Léčení skrze archanděly
 • Poselství archandělů k postupu do vyššího vědomí, k dosažení hojnosti a dostatku
 • Osvícené vztahy – co nám v nich brání, pochopení minulosti
 • Zpracování pýchy, žárlivosti, závisti
 • Akáša – čištění záznamů
 • Poselství archandělů k hojení a uzdravení duše i těla, příjmu informací a zvládání očisty i zkoušek
 • Nalezení své „Cesty světla“

Cena zasvěcení do Archandělské Reiki

Zasvěcení do Archandělské Reiki na dálku činí 4.500,- Kč / 200,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Archandělské Reiki s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 5.710,- Kč / 250,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi